Contactgegevens
Telefoon: +31 88 4104411
E-mail: info@alexadvocaten.nl
Adres: Spoorstraat 43, 6602 AW Wijchen

Home » Nieuwsbericht!

Nieuwsbericht!

Via dit nieuwsbericht wil ik u graag persoonlijk informeren over twee actuele ontwikkelingen bij ALEX advocaten.

Duurzaamheid wordt cruciale factor

Regelgeving, gevolgen & uitdagingen voor u en ons

De energietransitie, energieopslag, circulaire bouwmaterialen, grondstoffenschaarste, duurzaamheidsclaims in reclame of als voorwaarde bij inschrijvingen; er komt momenteel veel op ondernemingen en organisaties af.

Veel wet- en regelgeving over deze onderwerpen komt vanuit Brussel en wordt vertaald naar het Nederlands recht. We krijgen er onverbiddelijk mee te maken; linksom- of rechtsom zullen we een tandje bij moeten zetten om onze economie sneller te verduurzamen. Duurzaamheid wordt een cruciale factor in de bedrijfsvoering.

Vanuit de sterke basis in vastgoed, gebiedsontwikkeling en industrie gaat ALEX advocaten ondernemingen en organisaties vanuit haar specialistische expertise helpen om duurzaamheid de gewenste, juiste en juridisch verantwoorde plek te geven in de bedrijfsvoering.

Anders gezegd: wij gaan als ALEX advocaten onze relaties bijstaan door het recht effectief te benutten en (soms complexe) juridische obstakels weg te nemen op het pad van de duurzame economie. Dit aanvullend op de vragen waarmee wij onze relaties nu al van dienst zijn.

Door alle genoemde ontwikkelingen en niet in de laatste plaats door ons engagement als advocatenkantoor, zal onze focus op de juridische aspecten rond het implementeren van duurzaamheid binnen ondernemingen en organisaties komen te liggen. Bestaande kennisgebieden op dit gebied zullen door ons nog verder worden verdiept, uitgebreid en steeds geactualiseerd om onze relaties adequaat bij te staan. We gaan de uitdagingen die ons wachten ten aanzien van de duurzaamheidsproblematiek graag samen met u aan!

Focus op duurzame zekerheid

‘Focus op duurzame zekerheid’ is dan ook het nieuwe credo van ALEX advocaten. Ontwikkelingen, feiten en ‘must reads’ rondom dit thema zult u in de loop van dit jaar onder meer op onze website tegenkomen. De website die eind dit jaar in woord én beeld een bron van inspiratie zal zijn rondom het thema ‘duurzaamheid & recht’.

Een tweede ontwikkeling betreft onze collega Linda:

Linda Jacobs start LJ Legal

Onze collega Linda Jacobs start per 1 mei 2023 haar eigen advocatenkantoor: LJ Legal BV. Linda blijft zich bezighouden met het arbeidsrecht en ondernemingsrecht. Zij richt zich specifiek op vragen rondom samenwerkingsvormen: werkgever/werknemer, statutair bestuurders, aandeelhouders en zzp’ers. Wij feliciteren Linda van harte met deze stap!

Voor ALEX Advocaten zal Linda dé sparringpartner blijven als het gaat om arbeidsrecht. U en wij kunnen blijven vertrouwen op dezelfde werkwijze, hetzelfde aanspreekpunt en dezelfde behartiging van uw belangen. De “ALEX workspace” staat Linda altijd ter beschikking als zij met u een afspraak heeft.

Per 1 mei 2023 kunt u Linda bereiken via 06-82745432 of ljacobs@ljlegal.nl. Alle lopende dossiers waarin Linda uw contactpersoon is, worden per 1 mei 2023 aan LJ Legal overgedragen.

Tot slot

ALEX Advocaten en Linda staan met veel energie en enthousiasme in de startblokken om zich verder te ontwikkelen. Wij zijn en blijven, ook vanuit een andere samenwerking, gedreven om u steeds zo goed mogelijk van dienst te zijn!

Mocht u vragen hebben over deze ontwikkelingen, dan horen wij het graag.

Caren Schipperus | directeur ALEX advocaten B.V.

Contact opnemen

Naam
We reageren zo spoedig mogelijk, tijdens kantooruren.