Contactgegevens
Telefoon: +31 88 4104411
E-mail: info@alexadvocaten.nl
Adres: Spoorstraat 43, 6602 AW Wijchen

Home » Opslag van Lithium-ion batterijen

Opslag van Lithium-ion batterijen

De ontwikkelaars van de lithium-ion batterij ontvingen daarvoor de Nobelprijs, vanwege het enorme, dramatische effect dat deze batterij heeft op de maatschappij. Met dat ‘enorme, dramatische effect’ zal het Nobelprijscomité niet het oog hebben gehad op wat er gebeurt als een beschadigde lithium-ion batterij in brand vliegt. Het begrip ‘thermal runway’ klinkt op zichzelf redelijk dramatisch. Op youtube circuleren diverse filmpjes die uitleggen wat dat betekent.

Ongemerkt hebben deze batterijen inderdaad een enorm effect op onze maatschappij. Telefoons en laptops zijn er mee uitgerust, maar ook elektrische fietsen en auto’s. Ze zijn niet meer weg te denken. Steeds meer functies worden op deze manier geëlektrificeerd. Op zich een mooie ontwikkeling.

Keerzijde

Deze ontwikkeling heeft ook een keerzijde. Onder bepaalde omstandigheden kunnen de batterijen tot ontbranding komen. De kans op een dergelijke brand is klein, maar als er brand ontstaat, is het niet eenvoudig te blussen (je zult heel veel bluswater moeten gebruiken, waarmee een groot risico op afstromend vervuild bluswater naar de riool of de sloot ontstaat). Omdat steeds meer apparaten voorzien zijn van lithium-ion batterijen, begint bij steeds meer bedrijven het risico op brand en de vraag naar de (beheersbaarheid van) de gevolgen te spelen. Vastgoedeigenaren worden door hun brandverzekering aangesproken op de maatregelen die zijn getroffen om de risico’s te beheersen.

Brand beheersen

Steeds meer bedrijven / vastgoedeigenaren krijgen dus met dit vraagstuk te maken. De oplossing is nog niet 1-2-3 gegeven. Een sprinklerinstallatie is niet geschikt om een brandende stapel lithium-ion batterijen mee te blussen. Ook een poederblusser volstaat niet. Bedrijven komen met innovaties, zoals het beheersen van brand door middel van systemen die werken op basis van aerosolen.

Intussen worden er op de markt speciale kluizen aangeboden, waar men in een bedrijfspand bijvoorbeeld veilig de fietsaccu kan opslaan en laden tijdens de werkuren. Deze kluizen zijn voorzien van automatische brandmelders en blussystemen.

Regelgevend kader

Er is nog geen definitief regelgevend kader voor de opslag van lithium-ion batterijen. De PGS 37.2, is inmiddels definitief vastgesteld, maar in de Omgevingswet (en de daarop gebaseerde algemene regels zoals het Besluit activiteiten leefomgeving) verwijzen nog niet rechtstreeks naar dit document. Vooralsnog wordt het wel gezien als de BBT (in het kader van de zorgplicht en eventuele maatwerkvoorschriften).

Pionieren: grootschalige opslag

ALEX advocaten is betrokken bij twee projecten voor grootschalige opslag van lithium-ion batterijen. In beide gevallen gaat het om maatwerkvoorschriften (procedures gestart onder de Wabo).

Meer weten?

Caren Schipperus

Contact opnemen

Naam
We reageren zo spoedig mogelijk, tijdens kantooruren.