Contactgegevens
Telefoon: +31 88 4104411
E-mail: info@alexadvocaten.nl
Adres: Spoorstraat 43, 6602 AW Wijchen

Home » Over Alex » Duurzaamheidsbeleid » Compensatie

Compensatie.

Ondanks de inspanningen om de eventuele impact op de leefomgeving in ruime zin tot een minimum te beperken, is een 100% score (nog) niet haalbaar, omdat er voor sommige producten, diensten of manieren van transport (nog) geen (betaalbare[7]) alternatieven voorhanden zijn.

Bij de verbouwing van het kantoor in 2020 is een smalle strook bestrating verwijderd. In plaats daarvan is een minituin aangelegd met verschillende bloemen en planten. Er zijn een bijenhotel en een vogelkastje opgehangen.

ALEX advocaten is lid van de coöperatie Land van Ons en investeert geld in de aankoop van landbouwgrond, waarna deze opnieuw wordt ingezet voor uitgifte aan duurzame landbouwbedrijven of voor natuurontwikkeling.


[7] In de zin van ‘affordable’, het zich kunnen veroorloven. Het gaat niet per sé om een economische kosten-baten afweging of terugverdientijd. Bijvoorbeeld: de investering in het tot een A-label verbouwen van het kantoorpand, kent een terugverdientijd van 100 jaar. De beschikbare middelen waren toereikend om de investering te betalen en er is genoegen genomen met een lagere winst. Het gaat dus om een keuze: waar wordt geld aan uitgegeven.

Contact opnemen

Naam
We reageren zo spoedig mogelijk, tijdens kantooruren.