Contactgegevens
Telefoon: +31 88 4104411
E-mail: info@alexadvocaten.nl
Adres: Spoorstraat 43, 6602 AW Wijchen

Home » Over Alex » Duurzaamheidsbeleid » Medewerkers

Medewerkers.

Tot de 4e scope worden de medewerkers gerekend. Medewerkers worden geacht zich tijdens hun werktijd te conformeren aan de duurzame ontwikkelingsdoelen van ALEX advocaten. De werkgever heeft geen zeggenschap over de keuzes die medewerkers maken buiten werktijd.Met betrekking tot de medewerkers geldt het volgende:

  1. ALEX advocaten agendeert het onderwerp regelmatig (tenminste éénmaal per jaar in een teammeeting) en bespreekt actuele trends en ontwikkelingen. Het doel hiervan is medewerkers van informatie te voorzien, om te bevorderen dat zij bewuste keuzes maken buiten werktijd, in lijn met de SDG’s.
  2. ALEX advocaten hanteert een bonusbeleid waarvan het naleven van het interne duurzaamheidsbeleid, onderdeel is;
  3. Indien een medewerker voor een privé reis de uitstoot van CO2 wil verminderen of voorkomen, maar de reistijd daardoor langer is, kan op verzoek een extra vrije dag, met behoud van loon, worden verleend ten behoeve van de (duurzame) privé reis;
  4. Indien medewerkers open staan voor een verdergaande hulp bij het maken van duurzame keuzes in de privé tijd, dan wordt die hulp (kosteloos) geboden.

Contact opnemen

Naam
We reageren zo spoedig mogelijk, tijdens kantooruren.