Contactgegevens
Telefoon: +31 88 4104411
E-mail: info@alexadvocaten.nl
Adres: Spoorstraat 43, 6602 AW Wijchen

Home » Over Alex » Duurzaamheidsbeleid » Scope en activiteiten

Scope.

ALEX advocaten is een (juridische) dienstverlener. De volgende scope’s[2] worden onderscheiden[3]:

 1. De activiteiten van ALEX advocaten op de locatie (wat doen we zelf, impact op onze directe (leef)omgeving);
 2. De leveranciers aan ALEX advocaten (van wie nemen wij goederen en diensten af);
 3. De opdrachtgevers die de diensten van ALEX advocaten ontvangen (wat doen onze opdrachtgevers met onze dienstverlening);
 4. De medewerkers van ALEX advocaten (welke impact hebben zij op de leefomgeving?)[4].

Activiteiten.

De volgende activiteiten worden onderscheiden, gerelateerd aan de hiervoor genoemde scopes:

 1. Consumptie: eten en drinken (1)
 2. Gebruik en verbruik: energie, middelen en materialen die gebruikt worden om diensten te kunnen verlenen (1 en 2)
 3. Transport, mobiliteit en reizen: van en naar de werkplek, van en naar cliënten en gerechtelijke instanties (1)
 4. Apparaten: de hardware die gebruikt wordt om diensten te verlenen (2)
 5. Digitalisering: de digitale omgevingen die nodig zijn om de diensten te kunnen verlenen (1 en 2)
 6. Overige dienstverleners: adviezen, scholing, onderaanneming (2)
 7. Productie / dienstverlening: vervaardigen van documenten ten behoeve van opdrachtgevers en derden (1 en 3)
 8. Afvalverwerking: afvalstoffen die vrijkomen bij consumptie en verbruik (1)

Hierna worden de verschillende activiteiten, gerelateerd aan de scopes en de SDG’s uitgewerkt in kantoorbeleid.


Contact opnemen

Naam
We reageren zo spoedig mogelijk, tijdens kantooruren.

[2] Omvang, cirkel van invloed/effect

[3] Grofweg overeenkomend met de indeling in scope 1, 2 en 3 die voor uitstoot van CO2 wordt gehanteerd, zie https://www.carbontrust.com/resources/briefing-what-are-scope-3-emissions

[4] Dit wordt wel ‘scope 4’ genoemd. De vraag is welke invloed de werkgever heeft of moet hebben op de keuzes die medewerkers maken