Contactgegevens
Telefoon: +31 88 4104411
E-mail: info@alexadvocaten.nl
Adres: Spoorstraat 43, 6602 AW Wijchen

Home » Prijs wijzigen via een prijswijzigingsbeding

Prijs wijzigen via een prijswijzigingsbeding

Als ondernemer is het natuurlijk altijd handig om de mogelijkheid te hebben jouw prijs voor de klant te verhogen als de inkoop duurder wordt. Maar heb je de vrijheid om de prijs te wijzigen als je met de klant afspraken hebt gemaakt over de prijs?

In principe niet, afspraak is immers afspraak. Een prijswijzigingsbeding in algemene voorwaarden kan jou wel de gewenste ruimte geven om prijzen aan te passen, als daar een reden voor is.

Prijs wijzigen via algemene voorwaarden

Een prijswijzigingsbeding staat vaak in de algemene voorwaarden. Zo een beding is toelaatbaar en daar kan een beroep op worden gedaan. Dat concludeerde ook het Hof ’s-Hertogenbosch op 27 oktober 2020. Partij A en partij B deden al jarenlang zaken met elkaar. Zij hadden een overeenkomst gesloten, waarin was bepaald dat de algemene leveringsvoorwaarden van partij B (dienstverlener richting partij A) van toepassing waren. Deze voorwaarden bepaalden onder andere:

Wij zijn bevoegd de opgegeven c.q. overeengekomen prijzen op grond van een na de aanbieding c.q. na de totstandkoming van de overeenkomst opgetreden stijging van bedoelde prijsbepalende faktoren te verhogen, ook al was deze stijging voorzienbaar.

Als partij B aankondigt dat zij haar prijzen gaat verhogen vanwege gestegen kosten, dan weigert partij A in te stemmen met deze prijsverhoging. Volgens partij A zijn er vaste prijzen afgesproken en mag partij B deze prijs niet wijzigen.

Waar de Rechtbank het nog met partij A eens was, oordeelt het Hof anders. Het Hof verwijst naar het prijswijzigingsbeding (zie citaat hierboven) in de algemene voorwaarden van partij B en concludeert (kort samengevat) dat partij B een beroep kon doen op dit prijswijzigingsbeding. Anders dan partij A betoogde, bleek uit niets dat partij A bij het sluiten van de overeenkomst zich niet akkoord had verklaard met het prijswijzigingsbeding in de algemene leveringsvoorwaarden van partij B.

Redelijkheid

Belangrijke opmerking bij deze uitspraak van het Hof is dat de suggestie lijkt te worden gewekt dat een prijswijziging niet onredelijk of volstrekte willekeur mag zijn. Een partij die haar prijs wil wijzigen, moet daarvoor een redelijk argument hebben.

Wat redelijk is, kan niet in algemene zin worden beantwoord. Dat verschilt per casus, maar gedacht kan worden aan een stijging van de kosten voor inkoop of grondstoffen.

Conclusie

De uitspraak van het Hof ’s-Hertogenbosch bevestigt dus dat een prijswijzigingsbeding in algemene voorwaarden de ruimte kan geven om prijzen aan te passen als daartoe aanleiding bestaat. Een fijne gedachte als bijvoorbeeld de kosten voor inkoop stijgen en je deze stijging wilt doorberekenen in de prijs aan de klant.

Britt Loeffen

Contact opnemen

Naam
We reageren zo spoedig mogelijk, tijdens kantooruren.