Contactgegevens
Telefoon: +31 88 4104411
E-mail: info@alexadvocaten.nl
Adres: Spoorstraat 43, 6602 AW Wijchen

Home » Retentierecht

Retentierecht

Veel ondernemers hebben ermee te maken: onbetaalde facturen. Wanneer hiervan sprake is, kan de ondernemer zich in sommige gevallen beroepen op zijn retentierecht. Een retentierecht houdt in dat de schuldeiser de bevoegdheid heeft om de verplichting tot afgifte van een zaak op te schorten, totdat de schuldenaar zijn vordering voldoet. Met andere woorden: de ondernemer mag wachten met afgifte van de zaak, totdat is betaald door de klant.

Wanneer mag het retentierecht worden uitgeoefend?

Het retentierecht mag worden uitgeoefend in gevallen waarin de schuldeiser een opeisbare vordering heeft op de schuldenaar. De vordering is opeisbaar als de betalingstermijn op de factuur is verstreken. Daarnaast moet sprake zijn van een vordering die voldoende samenhangt met de zaak van de klant. Wanneer een garagehouder de auto van zijn klant repareert en de klant betaalt niet, dan hangt de auto (de zaak) voldoende samen met de vordering. De auto mag hij dan achterhouden.

De garagehouder mag niet zomaar elke andere zaak van de klant achterhouden. De schuldeiser (in het voorbeeld: de garagehouder) moet ook de feitelijke macht over de zaak uitoefenen en dit moet voor derden kenbaar zijn. De feitelijke macht uitoefenen kan simpelweg gebeuren door de zaak van de klant niet terug te geven of door de zaak, bijvoorbeeld een woning in aanbouw, achter slot en grendel te zetten.

Het nut van het retentierecht

Het retentierecht kan in eerste instantie worden gezien als een drukmiddel tegen de klant. Wanneer de klant niet betaalt, krijgt hij zijn spullen niet terug. Dit is voor de klant een goede reden om wel de facturen te betalen.

Weigert de klant daarna echter nog steeds te betalen, dan kan de ondernemer de zaak van de klant zelf verkopen. Hiervoor is wel toestemming van de rechter nodig.

Daarnaast is het belangrijk om te vermelden dat het retentierecht ook blijft werken tijdens een faillissement van uw klant. Degene die een retentierecht heeft op een bepaalde zaak, heeft een voorrangsrecht ten opzichte van andere schuldeisers.

Risico voor de ondernemer

Als de ondernemer zijn retentierecht uitoefent, kan dit voor de klant (veel) schade opleveren. Wanneer een aannemersbedrijf haar timmerbenodigdheden niet geleverd krijgt, waardoor een nieuwe opdracht in gevaar komt, kan dit de aannemer geld kosten. Als het beroep op het retentierecht door de ondernemer geldig is gedaan, is er niets aan de hand. De aannemer (de klant) had immers aan u moeten betalen.

Is het retentierecht echter niet op de juiste manier ingeroepen, dan kan de schade die de klant lijdt voor rekening van de ondernemer komen. Het is daarom raadzaam om deze risico’s te laten beoordelen, voordat u zich beroept op het recht van retentie.

De toepassing van het retentierecht is altijd maatwerk. Wij zijn graag bereid om te beoordelen of er in uw geval rechtsgeldig een retentierecht kan worden uitgeoefend. Neem daarvoor contact op met Kelly Weijdt.

Deze blog is geschreven door Jaap van Vlastuin (niet meer werkzaam bij ALEX advocaten)

Contact opnemen

Naam
We reageren zo spoedig mogelijk, tijdens kantooruren.