Contactgegevens
Telefoon: +31 88 4104411
E-mail: info@alexadvocaten.nl
Adres: Spoorstraat 43, 6602 AW Wijchen

Home » Tiemstrapand: uitspraken

Tiemstrapand: uitspraken

De rechtbank in Arnhem heeft gisteren geoordeeld over de beroepen die liepen tegen besluiten op bezwaar van de gemeente Nijmegen.

Tijdelijke anti-kraak

Het besluit op bezwaar waarbij de weigering om tijdelijke omgevingsvergunning voor anti-kraakbewoning te verlenen, in stand was gebleven, is ook in beroep in stand gebleven. De rechter oordeelt dat het college deze tijdelijke vergunning mocht weigeren.

Last onder dwangsom handhaving (woongebruik)

Het besluit op bezwaar waarbij de last onder dwangsom (gericht op het beëindigen van het woongebruik) in stand is gebleven, is in beroep vernietigd. De gemeente heeft volgens de rechtbank ten onrechte nagelaten te onderzoeken of één of meer van de 80 wooneenheden in strijd is met het bepaalde in de Wet geluidhinder. De gebouweigenaar had in deze procedure aangetoond met een deskundigenbericht dat 5 appartementen niet in strijd waren met de Wet geluidhinder (geen overmatige geluidsbelasting). De gemeente moet nu onderzoek doen en een nieuw besluit op bezwaar nemen.

Buiten behandeling laten aanvraag omgevingsvergunning (bouwen)

Het besluit op bezwaar waarbij het besluit tot buiten behandeling laten van de aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen (geluidsdoof maken) van het Tiemstrapand, in stand was gebleven, is in beroep ook vernietigd. De rechtbank oordeelt dat dit besluit onvoldoende is gemotiveerd. De gemeente zal in de nieuwe beslissing op bezwaar opnieuw op deze aanvraag moeten ingaan.

De rechtbank oordeelt verder dat de omgevingsvergunning die is aangevraagd voor het bouwen van de dove gevel het strijdige gebruik (wonen) op zich niet legaliseert. Dit is pas het geval als de dove gevel overeenkomstig een verleende vergunning wordt gebouwd. Omdat het in de rede ligt dat na vergunningverlening een dove gevel zal worden aangebracht, is sprake van concreet zicht op legalisering.

Overige procedures

De gemeente heeft de tweede vergunning die is aangevraagd in juli 2019, recent geweigerd. Tegen dat weigeringsbesluit is bezwaar gemaakt. Die procedure loopt nog.

De gemeente is bezig om in de bestemmingsplanprocedure, het woongebruik weg te bestemmen. De eigenaren streven ernaar, het woongebruik te behouden en het Tiemstrapand na vergunningverlening tot een woongebouw met 80 betaalbare wooneenheden te verbouwen.

Tot op heden weigert de gemeente nog steeds met de eigenaren in gesprek te gaan over realisatie van de woonbestemming.

Caren Schipperus

Contact opnemen

Naam
We reageren zo spoedig mogelijk, tijdens kantooruren.