Contactgegevens
Telefoon: +31 88 4104411
E-mail: info@alexadvocaten.nl
Adres: Spoorstraat 43, 6602 AW Wijchen

Home » Vergelijkende reclame: wat is toegestaan?

Vergelijkende reclame: wat is toegestaan?

Het noemen van je concurrent of zijn product/dienst in een reclame- of marketinguiting, mag dat? Er wordt een connectie gelegd tussen jouw bedrijf of product/dienst, en een ander bedrijf of zijn product/dienst, met als doel de consument te bewegen voor jouw product/dienst te kiezen. In deze blog bespreek ik deze ‘vergelijkende reclame’.

Wat mag wel en wat mag niet?

In beginsel is vergelijkende reclame toegestaan, mits aan een aantal voorwaarden is voldaan. Zo mag de vergelijkende reclame niet misleidend zijn en moeten de goederen en diensten die worden vergeleken, voor hetzelfde doel zijn bestemd.

Er moet op objectieve wijze worden vergeleken. De kenmerken die vergeleken worden moeten wezenlijk, relevant, controleerbaar en representatief zijn. Als het gaat om producten met een zogenaamde oorsprongsbenaming, zoals champagne, mag alleen een vergelijking gemaakt worden met producten met dezelfde oorsprong.

Van belang is dat er geen verwarring mag ontstaan over de identiteit van de adverteerder: als de (potentiële) klant de adverteerder door de reclame kan verwarren met zijn concurrent, door bijvoorbeeld verwarring over de handelsnaam, het merk, de producten of diensten, is de reclame niet toegestaan.

Ook mag de goede naam van de concurrent met de reclame niet worden geschaad. Kleinerende uitlatingen zijn niet toegestaan. Er mag geen oneerlijk voordeel ontstaan ten gevolge van de bekendheid van de concurrent of zijn producten.

Goederen en diensten mogen voorts niet worden voorgesteld als een imitatie van een beschermd merk of een beschermde handelsnaam.

Je mag een handelsnaam van een ander noemen in een advertentie of op een website met een melding dat mensen over kunnen stappen. Er wordt hiermee immers geen mededeling gedaan dat de ene dienst of het ene bedrijf beter zou zijn dan de andere, maar alleen dat het een vergelijkbare soort dienst is. Dat is volgens vaste rechtspraak toegestaan.

Merk

Afzonderlijke vermelding verdient het gebruik van andermans merk in vergelijkende reclame. Artikel 2.20, sub 1d BVIE bepaalt dat de merkhouder zich daar in beginsel tegen kan verzetten. Als je een merk van een ander gebruikt, moet je dus voorzichtiger zijn. In dat geval moet alle verwarring worden voorkomen. Bovendien mag er ongerechtvaardigd voordeel worden getrokken door het gebruik van het merk.

Schade door vergelijkende reclame

Het maken van ongeoorloofde vergelijkende reclame kan ertoe leiden dat er schade wordt geleden. Is dat het geval, dan kan een schadevergoeding worden gevorderd. Ook kan in dat geval staking van het gebruik van de reclame worden geëist. Indien de reclame reeds gebruikt is, kan ook rectificatie worden gevraagd.

Het uitgangspunt ‘wie eist, bewijst’, gaat hier niet op. Degene die de vergelijkende reclame heeft gemaakt of ertoe opdracht heeft gegeven, moet bewijzen dat er géén sprake is van ongeoorloofde vergelijkende reclame. Hij moet in dat geval bewijzen dat de vergelijkende reclame materieel juist is en dat de feitelijke gegevens in de reclame volledig zijn.

Meer weten over dit onderwerp? Neem dan gerust contact met mij op!

Nadia van Kuppeveld

Contact opnemen

Naam
We reageren zo spoedig mogelijk, tijdens kantooruren.