Wet bestuur en toezicht rechtspersonen

12-07-2019

Bent u bestuurder, dan moet u even goed opletten. Deze aankomende nieuwe wet is voor u van belang.

Wet bestuur en toezicht rechtspersonen

Eind 2018 heeft de wetgever vervolg gegeven aan het wetsvoorstel Wet bestuur en toezicht rechtspersonen. Het doel van deze wet is om voor de vereniging, coöperatie, onderlinge waarborgmaatschappij en stichting wettelijke kaders te geven voor:

  1. de taakvervulling van bestuurders;
  2. het tegenstrijdig belang bij bestuurders; en
  3. de aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen/ontslagmogelijkheden.

Vooral bij de rechtsvorm van de stichting ontbreken wettelijke regels op deze onderwerpen. Dit terwijl de wetgever signaleert dat juist steeds meer professionele organisaties voor de rechtsvorm van de stichting kiezen. Tijd voor wettelijke kaders dus!

Uitgangspunten

De uitgangspunten van het wetsvoorstel zijn helder en spreken voor zich. Een bestuurder moet zich bij de vervulling van zijn taak laten leiden door het belang van de rechtspersoon. Wanneer een bestuurder een persoonlijk belang heeft bij de beraadslaging en besluitvorming, welke belang tegenstrijdig is aan het belang van de rechtspersoon, mag de bestuurder niet deelnemen aan de beraadslagingen en besluitvorming.

Verder is van belang dat de mogelijkheden tot ontslag van bestuurders van een stichting worden aangepast. Ontslag is niet alleen meer mogelijk bij financieel wanbeleid, maar ook als de bestuurder op andere bestuurstaken tekortschiet.

Anticiperen op de wet

Onlangs heb ik een kort geding procedure gevoerd waarin ik een beroep deed op het wetsvoorstel. Het was spannend of de rechter mee wilde in het betoog dat er sprake was van tegenstrijdig belang in de zin van voornoemd wetsvoorstel, omdat het nog ‘slechts’ een wetsvoorstel betreft en het dus nog niet in de wet is opgenomen. Wij hoefden niet lang in spanning te zitten, want één week na het kort geding deed de rechter uitspraak. De rechter anticipeerde op de nieuwe wet en oordeelde dat sprake was van een tegenstrijdig belang. De wederpartij werd uitgesloten van beraadslaging en besluitvorming.

Niet alleen vormt deze zaak een mooi voorbeeld van toepassing van het principe van tegenstrijdig belang, maar ook werd duidelijk dat de rechter koos voor een pragmatische oplossing en daarbij niet bang was om te verwijzen naar toekomstige wetgeving. Wilt u meer weten over het wetsvoorstel en wat dit voor u betekent? Neemt u dan gerust vrijblijvend contact op met Britt Loeffen.

« Terug