Contactgegevens
Telefoon: +31 88 4104411
E-mail: info@alexadvocaten.nl
Adres: Spoorstraat 43, 6602 AW Wijchen

Home » Wet bestuur en toezicht rechtspersonen

Wet bestuur en toezicht rechtspersonen

Het doel van deze wet is om voor de vereniging, coöperatie, onderlinge waarborgmaatschappij en stichting wettelijke kaders te geven voor:

  1. de taakvervulling van bestuurders;
  2. het tegenstrijdig belang bij bestuurders; en
  3. de aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen/ontslagmogelijkheden.

Vooral bij de rechtsvorm van de stichting ontbreken wettelijke regels op deze onderwerpen. Dit terwijl de wetgever signaleert dat juist steeds meer professionele organisaties voor de rechtsvorm van de stichting kiezen. Tijd voor wettelijke kaders dus!

Uitgangspunten

De uitgangspunten van de wet zijn helder en spreken voor zich. Een bestuurder moet zich bij de vervulling van zijn taak laten leiden door het belang van de rechtspersoon. Wanneer een bestuurder een persoonlijk belang heeft bij de beraadslaging en besluitvorming, welke belang tegenstrijdig is aan het belang van de rechtspersoon, mag de bestuurder niet deelnemen aan de beraadslagingen en besluitvorming.

Verder is van belang dat de mogelijkheden tot ontslag van bestuurders van een stichting worden aangepast. Ontslag is niet alleen meer mogelijk bij financieel wanbeleid, maar ook als de bestuurder op andere bestuurstaken tekortschiet.

Wilt u hier meer over weten? Neemt u dan gerust vrijblijvend contact met ons op.

Contact opnemen

Naam
We reageren zo spoedig mogelijk, tijdens kantooruren.