Contactgegevens
Telefoon: +31 88 4104411
E-mail: info@alexadvocaten.nl
Adres: Spoorstraat 43, 6602 AW Wijchen

Home » Algemene voorwaarden en hoe deze te gebruiken!

Algemene voorwaarden en hoe deze te gebruiken!

Helaas wordt het belang van een goede set algemene voorwaarden nog veel te vaak onderschat. In een eerdere blog schreven wij al hierover. Uw aansprakelijkheid kan in grote mate worden beperkt en, voor zoveel u toch aansprakelijk mocht zijn, kan ook de schadevergoeding aanzienlijk worden beperkt. Alleen, met het hebben van een goede set algemene voorwaarden bent u er nog niet. U moet ze ook op de juiste wijze toepassen. Als u zich aan een paar simpele regels houdt, kan dat niet misgaan.

Mogelijkheid tot kennisname

Een belangrijke regel om algemene voorwaarden te kunnen tegenwerpen aan uw contractspartij, is dat u uw contractspartij de redelijke mogelijkheid moet hebben geboden om van de voorwaarden kennis te nemen. Het ter hand stellen van de voorwaarden aan uw contractspartij is de meest voor de hand liggende manier om uw contractspartij van uw voorwaarden kennis te laten nemen.

Terhandstelling is echter niet de enige manier waarop u uw contractspartij kennis kunt laten nemen van uw algemene voorwaarden. In bepaalde gevallen kan dit ook via de elektronische weg. Denk bijvoorbeeld aan uw website. Vereist is in dat geval wel dat de algemene voorwaarden voor uw contractspartij gemakkelijk toegankelijk zijn op een door u medegedeelde website. U kunt bijvoorbeeld een link naar de websitepagina opnemen in uw opdrachtbevestiging, via welke link uw algemene voorwaarden zijn te vinden.

Eenvoudig vindbaar

Als u verwijst naar uw algemene voorwaarden op een website, dan moeten de algemene voorwaarden wel eenvoudig vindbaar zijn. Voor een gebruiker (het bedrijf dat de algemene voorwaarden toepast) van algemene voorwaarden ging dat fout bij de Rechtbank Oost-Brabant.

Deze gebruiker had in zijn opdrachtbevestiging aan de wederpartij een link naar zijn website geplaatst. De link leidde naar de homepage van de gebruiker. Vanaf de homepage moest de contractspartij zelf verder zoeken naar de algemene voorwaarden. De grote hoeveelheid submenu’s maakte het niet bepaald eenvoudig om bij de algemene voorwaarden uit te komen.

De Rechtbank overwoog dat op de website niet op eenvoudige wijze was te zien waar zich de algemene voorwaarden bevonden. Daarmee kwam voor de Rechtbank vast te staan dat de gebruiker van de algemene voorwaarden niet aan zijn verplichting had voldaan om aan zijn contractspartij de redelijke mogelijkheid te geven van de algemene voorwaarden kennis te nemen. Het gevolg was dat de gebruiker geen beroep kon doen op zijn algemene voorwaarden. Een fout die de gebruiker van de algemene voorwaarden duur kan komen te staan.

Twijfelt u of uw algemene voorwaarden en het gebruik daarvan juist zijn, neemt u dan vrijblijvend contact op met Kelly Weijdt.

Contact opnemen

Naam
We reageren zo spoedig mogelijk, tijdens kantooruren.