Contactgegevens
Telefoon: +31 88 4104411
E-mail: info@alexadvocaten.nl
Adres: Spoorstraat 43, 6602 AW Wijchen

  • Intellectueel Eigendomsrecht en Duurzaamheid

    Intellectueel Eigendomsrecht en Duurzaamheid

    Maatregelen die getroffen worden indien sprake is van een inbreuk op IE rechten, zijn zelden duurzaam. Zo kan worden gevorderd dat de inbreukmakende waren uit de markt worden gehaald en worden vernietigd. Dit heeft een grote impact op het milieu. In deze blog ga ik in op de vraag of er geen duurzamere alternatieven te…

  • Clean Vehicle Directive

    Clean Vehicle Directive

    Mobiliteit droeg in 2021 nog voor 22% bij aan de totale emissie van broeikasgassen in de EU. Door de vervoersbewegingen te verminderen en gebruik te maken van schonere transportmiddelen, kunnen emissies worden teruggedrongen. In augustus 2021 is de Clean Vehicles Directive (CVD), ook wel Europese Richtlijn bevordering van schone en energiezuinige wegvoertuigen, in werking getreden.…