Contactgegevens
Telefoon: +31 88 4104411
E-mail: info@alexadvocaten.nl
Adres: Spoorstraat 43, 6602 AW Wijchen

Home » Circulariteit en bouwen (1/4)

Circulariteit en bouwen (1/4)

Veel organisaties houden zich op dit moment bezig met de vraag hoe zij bij het ontwikkelen van nieuw vastgoed of het onderhoud/renovatie van bestaand vastgoed, circulariteit kunnen integreren in het project.

Organisaties zijn zoekende, hoe zij dit het beste kunnen aanpakken. Welke rol zien zij voor zichzelf  (of juist niet)? Bijvoorbeeld woningcorporaties stellen zich de vraag: is mijn core business het voorzien in betaalbare woonruimte, of vervul ik een rol in het kader van de verduurzamingsopgave van Nederland. En als ik beide doelen moet vervullen, hoe verhouden deze zich tot elkaar?

In vier blogs ga ik in op het thema circulariteit en bouwen, geschreven voor de opdrachtgever van een bouwproject. In deze eerste blog sla ik drie piketplaatjes die van belang zijn als vertrekpunt voor een opdrachtgever. Aan het slot vind je de links naar de overige 3 blogs.

Definitie

Er bestaan verschillende definities van circulariteit[1]. Circulariteit in de bouw staat nog in de kinderschoenen. Bij circulariteit in de bouw moet men wat mij betreft in elk geval denken aan het verminderen of voorkomen van het éénmalig gebruik van grondstoffen die niet hernieuwbaar zijn.

Piketplaatjes

Om organisaties te helpen hun rol als opdrachtgever te concretiseren, sla ik drie piketpaaltjes.

Opdrachtgever, wat wil je bereiken?

Het eerste piketpaaltje dat ik wil slaan, gaat over het “hoe en het wat” van circulariteit, concreet voor jouw project.

  • Wil je dat het gebouw na afloop weer geheel of gedeeltelijk als lego uit elkaar gehaald kan worden, zodat er geen grondstoffen verloren gaan?
  • Wil je alles omtrent het gebouw vastleggen in het Madaster?
  • Wil je “virgin” bouwmaterialen voorkomen?
  • Wil je dat er zoveel mogelijk gebruik gemaakt wordt van 2e hands bouwmaterialen?
  • Wil je dat een gedeelte van het project of het project als geheel bouwen met “biobased” bouwmaterialen?
  • Wat is je uiteindelijke motief: een gebouw met een zo laag mogelijke CO2 footprint? Of met een zo laag mogelijk (nieuw) grondstoffengebruik?

Het is belangrijk om hier van te voren goed over na te denken.

Opdrachtgever, wat is je rol?

Het tweede piketpaaltje gaat over hoe je als opdrachtgever het project wilt benaderen:

  • Wil je het programma van eisen in de markt zetten en dan op basis van “design & build” het ontwerp en de realisatie aan de markt overlaten?
  • Wil je aan het stuur zitten en het ontwerp in de markt zetten op basis van een realisatieovereenkomst?

Opdrachtgever, wat is je planning en je budget?

Het derde piketpaaltje gaat uiteraard over tijd en budget.

Voor traditioneel bouwen zijn de kosten en is de tijdspanne aardig te ramen. Circulair bouwen hoeft niet per sé duurder te zijn, maar het kan wel meer tijd kosten, bijvoorbeeld om in het kader van het Bouwbesluit aan te tonen dat bepaalde materialen onder het Bouwbesluit als “gelijkwaardig” kunnen worden aangemerkt.

Tot slot

Als je vragen hebt over deze blog, kun je altijd contact opnemen met mij of met één van mijn collega’s.

Caren Schipperus

In blog 2 leg ik de algemene beginselen van het aanbestedingsrecht uit.

In blog 3 bespreek ik rechtspraak in aanbestedingszaken over circulariteit. Deze blog sluit af met 7 tips voor de praktijk.

In blog 4 komt het Bouwbesluit (gelijkwaardigheidsbepaling) aan bod. Ook deze blog sluit af met 4 tips voor de praktijk.

[1] Circulair bouwen is een vorm van duurzaam bouwen waarbij de principes van circulariteit in de bouw worden toegepast. Een gebouw is circulair als bij de bouw en het beheer voorraden in een gesloten kringloop worden gehouden, zonder schadelijke emissies naar lucht, water en bodem.

Contact opnemen

Naam
We reageren zo spoedig mogelijk, tijdens kantooruren.