Contactgegevens
Telefoon: +31 88 4104411
E-mail: info@alexadvocaten.nl
Adres: Spoorstraat 43, 6602 AW Wijchen

Home » Circulariteit en bouwen (2/4)

Circulariteit en bouwen (2/4)

In blog 1 heb ik drie piketpaaltjes geslagen voor opdrachtgevers die circulaire principes willen toepassen in een bouwproject.

Aanbestedingsrecht

Sommige opdrachtgevers zijn aanbestedingsplichtig of willen in het algemeen hun opdracht aanbesteden. In deze blog vertel ik wat meer over de beginselen van het aanbestedingsrecht.

De beginselen gelden inmiddels wel als algemeen aanvaarde rechtsnormen bij het aanbesteden van opdrachten.

Drie beginselen

De belangrijkste drie beginselen van het aanbestedingsrecht zijn objectiviteit, transparantie en proportionaliteit. Ik zal uitleggen wat dit betekent.

Objectiviteit

Iedere inschrijver moet objectief en op dezelfde wijze behandeld worden en iedereen moet dezelfde informatie krijgen. De eisen moeten objectief geformuleerd worden en mogen niet leiden tot discriminatie tussen inschrijvers. Het is dus belangrijk dat de eisen niet afhankelijk zijn van de specifieke kenmerken van een bepaalde inschrijver. De aanbesteder moet objectieve criteria hanteren om de geschiktheid en kwaliteit van de inschrijvingen te beoordelen.

Transparantie

Vooraf moet met een leesbare beschrijving voor iedereen duidelijk zijn wat er verwacht wordt. Beslissingen moeten duidelijk worden gemotiveerd. Het is dus belangrijk dat de aanbesteder de eisen helder en begrijpelijk verwoordt. De inschrijvers moeten voldoende informatie krijgen over de eisen en de procedure.

Proportionaliteit

Technische specificaties, uitsluitingsgronden, geschiktheidseisen, selectie- en gunningscriteria moeten relevant zijn en in verhouding staan tot de aard en omvang van de opdracht. Het is dus belangrijk dat de aanbesteder de eisen afweegt tegen het doel van de opdracht. De eisen moeten niet onnodig belastend of beperkend zijn voor de inschrijvers.

Tot slot

Wil je meer weten over het aanbestedingsrecht?

Als je vragen hebt over deze blog, kun je altijd contact opnemen met mij of met één van mijn collega’s.

Caren Schipperus

In blog 3 bespreek is 7 uitspraken van rechtbanken die op basis van de zoekwoorden “aanbesteding” en “circulariteit” of “duurzaamheid” op rechtspraak.nl zijn gevonden. Deze blog sluit af met 7 tips voor de praktijk.

In blog 4 ga ik in op gelijkwaardigheid onder het Bouwbesluit. Deze blog sluit af met 4 tips voor de praktijk.

Contact opnemen

Naam
We reageren zo spoedig mogelijk, tijdens kantooruren.