Contactgegevens
Telefoon: +31 88 4104411
E-mail: info@alexadvocaten.nl
Adres: Spoorstraat 43, 6602 AW Wijchen

Home » De huurovereenkomst

De huurovereenkomst

De huurovereenkomst is een bijzondere overeenkomst. Dit betekent dat er voor de huurovereenkomst eigen, bijzondere regels gelden die apart in de wet zijn opgenomen: het huurrecht.

Het huurrecht kan op van alles van toepassing zijn, van fietsen, auto’s en boten tot gereedschap, woningen en winkelruimtes.

Definitie

Huur is de overeenkomst waarbij partijen afspreken dat:

  • de verhuurder een specifieke zaak (auto / boormachine / woning) in gebruik geeft aan de huurder;
    en
  • de huurder zich verplicht om in ruil daarvoor een tegenprestatie te verrichten zoals het betalen van huur en/of een voldoende bepaalbare tegenprestatie in natura.

Vormvrij

Een huurovereenkomst hoeft niet schriftelijke te worden vastgelegd. Is aan de voormelde twee vereisten voldaan, dan is er in principe sprake van een huurovereenkomst en is het huurrecht daarop van toepassing. Ook als daar niks over op papier staat en of partijen dat nou willen of niet. Het is echter wel verstandig om de afspraken op papier te zetten. Al is het maar om misverstanden (in de toekomst) te voorkomen.

Vier delen

Het wettelijke huurrecht bestaat op hoofdlijnen uit vier delen:

  • een algemeen deel dat van toepassing is op elke huurovereenkomst, ook als één van de volgende specifieke delen van toepassing is. Dit deel bevat onder andere de (algemene) verplichtingen van de huurder en de verhuurder en de gebrekenregeling;
  • een deel dat specifiek ziet op de huur van woonruimte;
  • een deel dat specifiek ziet op de huur van bedrijfsruimte, zoals winkels, café’s, restaurants en ambachtsbedrijven;
  • een deel dat ziet op ‘overige bedrijfsruimte’: gebouwde onroerende zaken die niet kwalificeren als woonruimte of bedrijfsruimte. Bijvoorbeeld kantoren, loodsen of garageboxen.

Afwijken van het wettelijke huurrecht

Het huurrecht is deels van dwingend en semi-dwingend recht. Dit betekent dat partijen daarvan in de huurovereenkomst niet of niet ten nadele van de huurder mogen afwijken. Gebeurt dat toch dan is een dergelijke bepaling nietig of vernietigbaar. Nakoming van een nietige of vernietigde bepaling kan bij de rechter niet worden afgedwongen.

Van sommige regels van het huurrecht mogen partijen wel afwijken in de huurovereenkomst. Naast de wet is de huurovereenkomst daarom altijd van belang om vast te kunnen stellen wat eenieders rechten en verplichtingen zijn, of partijen zijn afgeweken van de wet en of die afwijking is toegestaan.

Kunnen wij u helpen?

Met deze informatie is niet bedoeld om een compleet beeld van (dit deel van) het huurrecht te schetsen. Dit is algemene informatie en geeft slechts een beeld van het huurrecht op hoofdlijnen. De wet- en regelgeving op dit gebied is veelal genuanceerder en constant in beweging. Heeft u hulp nodig bij het opstellen van een huurovereenkomst? Wilt u weten wat uw rechten en verplichtingen zijn als verhuurder of als huurder? Neem dan contact op met onze huurrechtspecialist, Kelly Weijdt.

Pieter van Goor is op 30 april 2024 uit dienst gegaan. Voor huurrechtvragen kunt u terecht bij Kelly Weijdt.

Contact opnemen

Naam
We reageren zo spoedig mogelijk, tijdens kantooruren.