Contactgegevens
Telefoon: +31 88 4104411
E-mail: info@alexadvocaten.nl
Adres: Spoorstraat 43, 6602 AW Wijchen

Home » Doe je aangifte van een drugslab in je pand?

Doe je aangifte van een drugslab in je pand?

Als verhuurder verhuur  je een pand aan een huurder. Bij een regulier controle bezoek tref je sporen van een drugslab aan. Wat nu? Moet je hiervan aangifte doen?

Aangifte

Iedereen die weet (of redelijkerwijs vermoedt) dat er een strafbaar feit wordt gepleegd, in dit geval vermoedens van een drugslab, heeft het recht[1] om aangifte te doen, maar er geldt geen algemene aangifteplicht. Een verplichting[2] tot aangifte geldt alleen bij levensdelicten zoals moord en doodslag, voor misdrijven die een bedreiging vormen voor de veiligheid van de staat en voor verkrachting.

Melden

Een drugslab valt dus niet onder de misdrijven waarvoor een verplichting tot aangifte geldt. De politie vindt  het wel belangrijk dat signalen of vermoedens van een drugslab worden gemeld. Dit kan bijvoorbeeld bij de politie.

Verschil

Belangrijk is het verschil tussen een melding maken of aangifte doen bij de politie. Dit zijn namelijk twee verschillende dingen. Als je aangifte doet, dan verzoek je om strafvervolging. Dit betekent dat je wilt dat de dader gestraft wordt. Maak je een melding, dan breng je de politie op de hoogte van de situatie en kunnen zij ingrijpen.

Bestuursrecht

Bestuursrechtelijk kunnen de vondst en de melding van een drugslab grote gevolgen hebben voor de verhuurder. De burgemeester is bevoegd om een pand waar een drugslab of een handelsvoorraad drugs wordt gevonden, te sluiten. Hierover schreef mijn collega Robin Link meerdere blogs.

De kans is aanwezig dat de melding van de vondst van een drugslab, bestuursrechtelijk optreden in werking zet. Dit is een belangrijk aandachtspunt voor verhuurders.

Opruimen

Kan de huurder niet (meer) aangesproken worden op het opruimen van het drugslab? Zorg dan dat je dit professioneel laat doen. Bij het opruimen van drugslabs is aandacht voor de veiligheid geboden!

Meer weten?

Wil je meer weten over wat je kunt doen om verhuur aan het criminele (drugs) circuit te voorkomen of, als het al te laat is, hoe je reageert bij de vondst van een drugslab (door jou als verhuurder, of na een melding door het bevoegd gezag)? Neem dan contact op met mijn collega’s Robin Link en Pieter van Goor.

Fenna Weijers, student-stagiaire 3e jaar rechten opleiding AVANS

[1] De bevoegdheid tot het doen van aangifte komt in artikel 161 van het Wetboek van Strafvordering tot uitdrukking.

[2] De verplichting tot het doen van aangifte is vastgelegd in artikel 160 van het Wetboek van Strafvordering.

Contact opnemen

Naam
We reageren zo spoedig mogelijk, tijdens kantooruren.