Contactgegevens
Telefoon: +31 88 4104411
E-mail: info@alexadvocaten.nl
Adres: Spoorstraat 43, 6602 AW Wijchen

Home » Huurcommissie | Kantonrechter

Huurcommissie | Kantonrechter

Huurders en verhuurders van (sociale-)woonruimte kunnen naar de Huurcommissie stappen als zij een geschil hebben met elkaar. Bijvoorbeeld over:

  • de redelijkheid van de overeengekomen huurprijs;
  • een huurprijswijzigingsvoorstel;
  • een huurprijsverhoging in verband met aangebrachte voorzieningen;
  • veranderingen of toevoegingen;
  • de over de hoogte van de in rekening gebrachte servicekosten.

Voorzittersuitspraken

De Huurcommissie behandelt zaken via de normale procedure of via een vereenvoudigde procedure. Die laatste wordt ook wel een voorzittersuitspraak genoemd. Inmiddels hebben de voorzittersuitspraken een hoge vlucht genomen, waarbij de voorzitter met regelmaat uitspraak doet, ook zonder dat hij daartoe bevoegd is.
 
Doet de Huurcommissie een uitspraak in een normale procedure, dan zijn de huurder en verhuurder daaraan gebonden. Tenzij één van hen binnen acht weken de zaak voorlegt aan de kantonrechter.

Verzet bij de Huurcommissie

Tegen een voorzittersuitspraak kunnen de huurder en verhuurder binnen drie weken schriftelijk en gemotiveerd in verzet gaan bij de Huurcommissie. Oordeelt de Huurcommissie dat het verzet gegrond is, dan vervalt de voorzittersuitspraak en volgt alsnog een normale procedure bij de Huurcommissie.

Oordeelt de Huurcommissie dat het verzet niet gegrond is, dan blijft de voorzittersuitspraak in stand.

Naar de Kantonrechter

Ongeacht de uitkomst van de verzet procedure kunnen huurder en verhuurder de zaak daarna voorleggen aan de kantonrechter.

Verzet verplicht?

In juni 2023 kwam de vraag aan de orde of een huurder of verhuurder na een voorzittersuitspraak, verplicht is om eerst in verzet te gaan bij de Huurcommissie of dat zij ook de zaak meteen aan de kantonrechter kunnen voorleggen.

Keuze voor huurders en verhuurders

De Hoge Raad oordeelt hierover dat huurders en verhuurders niet verplicht zijn om eerst in verzet te gaan voordat zij de zaak voorleggen aan de kantonrechter. Zij kunnen dus kiezen, of  eerst in verzet bij de Huurcommissie en dan naar de kantonrechter of meteen naar de kantonrechter. [1]

Wat is wijsheid?

Wat in een specifiek geval de wenselijke route is hangt af van verschillende factoren. Wij denken hierover graag met u mee. Neem hiervoor vrijblijvend contact op met onze huurrecht specialist. Pieter van Goor is op 30 april 2024 uit dienst gegaan. Voor huurrechtvragen kunt u terecht bij Kelly Weijdt. Zij helpt u graag verder in de goede richting.


[1] ECLI:NL:RBROT:2023:5426, r.o. 2.8.

Contact opnemen

Naam
We reageren zo spoedig mogelijk, tijdens kantooruren.