Contactgegevens
Telefoon: +31 88 4104411
E-mail: info@alexadvocaten.nl
Adres: Spoorstraat 43, 6602 AW Wijchen

Home » Kort nieuwsbericht over ontvankelijkheid in procedures

Kort nieuwsbericht over ontvankelijkheid in procedures

In de praktijk van projectontwikkeling en (complexe) vergunningverlening was het uitgangspunt dat als op een ontwerp-bestemmingsplan of ontwerp-omgevingsvergunning géén zienswijzen werd ingediend, dat er dan ook géén (ontvankelijk) beroep zou volgen. Ook was het uitgangspunt dat als iemand in een zienswijze argument A had aangevoerd, dat men dan in beroep, niet alsnog argument B zou mogen aanvoeren (niet-ontvankelijk t.a.v. argument B).

Vanaf vandaag is daar verandering in gekomen. Naar aanleiding van een recente uitspraak van het Europese Hof van Justitie heeft de Afdeling geoordeeld dat belanghebbenden vanaf nu wél ontvankelijk zijn bij de bestuursrechter (dus óók als ze geen zienswijze hebben ingediend). Verder kunnen belanghebbenden vanaf nu in beroep bij de bestuursrechter wél nieuwe argumenten aandragen. Omdat het Europese recht waar dit op gebaseerd is, complex is, gaat de bestuursrechter de uitspraak van het Europese Hof ‘ruimhartig’ toepassen, zodat er niet snel sprake zal zijn van niet-ontvankelijkheid.

Dit is ongunstig voor initiatiefnemers van projecten. Initiatiefnemers hebben nu minder snel zekerheid over de rechtmatigheid van (delen van) besluiten inzake bestemmingsplannen of omgevingsvergunningen. Ook is de verbetermogelijkheid van gebreken in de ontwerpfase van een besluit, aanmerkelijk eenvoudiger, dan wanneer het via een ‘bestuurlijke lus’ moet.

Heb je hier vragen over, of kan ik je helpen met een bestemmingsplanprocedure of omgevingsvergunning? Bel of mail me gerust.

Caren Schipperus

Contact opnemen

Naam
We reageren zo spoedig mogelijk, tijdens kantooruren.