Contactgegevens
Telefoon: +31 88 4104411
E-mail: info@alexadvocaten.nl
Adres: Spoorstraat 43, 6602 AW Wijchen

Home » Maximering huurprijsverhoging geliberaliseerde huurovereenkomsten

Maximering huurprijsverhoging geliberaliseerde huurovereenkomsten

Met de Wet maximering huurprijsverhogingen geliberaliseerde huurovereenkomsten is de jaarlijkse huurverhoging voor huurwoningen in de vrije sector van 1 mei 2021 tot 30 april 2024 beperkt tot een maximum: inflatie + 1 procentpunt  of het gemiddelde van de CAO-loonindexcijfers + 1 procentpunt, maar net welke leidt tot de laagste huurprijsverhoging. Op basis hiervan is de maximale huurverhoging vanaf 1 januari 2024 vastgesteld op 5,5%.

  • Vanaf 1 mei 2021 was de maximale huurverhoging 2,4%
  • Vanaf 1 januari 2022 was de maximale huurverhoging 3,3%
  • Vanaf 1 januari 2023 was de maximale huurverhoging 4,1%

Wat is het doel van de wet?

Het doel van deze wet is om huurders van huurwoningen in de vrije sector te beschermen tegen hoge jaarlijkse huurstijgingen.

Een huurwoning in de vrije sector is een zelfstandige woning (bijvoorbeeld een  eengezinswoningen, appartementen of studio) waarvan de huurprijs op de ingangsdatum hoger was dan de liberalisatiegrens die gold op die ingangsdatum. De liberalisatiegrenzen tot januari 2024 vind je hier.

Waarop is de maximale huurverhoging van toepassing?

Deze maximale huurverhoging geldt voor bestaande en voor nieuwe huurovereenkomsten. Staat in een huurcontract een afspraak die een hogere huurverhoging mogelijk maakt, dan is die afspraak niet geldig (zolang deze wet van kracht is). In plaats daarvan geldt dan de maximale huurverhoging die volgens de wet is toegestaan.

Kan de huurder naar de huurcommissie?

Als een huurder het niet eens is met een doorgevoerde huurverhoging dan kan hij deze voorleggen aan de Huurcommissie. Dat kan tot vier maanden na de ingangsdatum van de huurverhoging. De Huurcommissie toetst vervolgens of de huurverhoging voldoet aan de wet. Zo ja, dan blijft de huurverhoging in stand. Zo nee, dan past de Huurcommissie de verhoging aan.

Tot wanneer geldt de wet?

De Wet maximering huurprijsverhoging geliberaliseerde huurovereenkomsten zou oorspronkelijk voor een periode van drie jaar gelden (tot 1 mei 2024). De noodzaak om de toegestane jaarlijkse huurverhoging te maximeren is volgens het kabinet echter nog steeds aanwezig. Het kabinet wil huurders in de vrije sector langer meer zekerheid geven over hun woonlasten en de betaalbaarheid daarvan.

Ontwerp wetsvoorstel

Om dat mogelijk te maken heeft minister De Jonge het wetsvoorstel “Ontwerpwetsvoorstel voor verlenging maximale jaarlijkse huurstijging vrije sector” voorbereid. Dit voorstel verlengt de wet maximering huurprijsverhoging geliberaliseerde huurovereenkomsten met nog eens drie jaar: van 1 mei 2024 tot 1 mei 2027.

Daarnaast houdt het voorstel in dat de maximaal toegestane huurverhoging gelijk wordt aan de gemiddelde CAO-loonontwikkeling plus 1%. Per 1 mei 2024 komt de koppeling met de inflatie dan dus te vervallen. In 2026 wordt de wet geëvalueerd om te bezien of een verdere verlening nodig is.

Wat is het vervolg?

Binnenkort zal de Raad van State advies uitbrengen over het wetsvoorstel van minister De Jonge. Daarna moet de wet nog worden behandeld in de Tweede en de Eerste Kamer. Pas dan zal duidelijk worden of dit wetsvoorstel ook daadwerkelijk van kracht wordt.

Zoekt u iemand die hierover met u meedenkt?

Wilt u meer weten of heeft u behoefte aan iemand die met u meedenkt? Neem dan vrijblijvend contact op met onze huurrechtspecialist. Pieter van Goor is op 30 april 2024 uit dienst gegaan. Voor huurrechtvragen kunt u terecht bij Kelly Weijdt. Zij helpt u graag verder in de goede richting.

Contact opnemen

Naam
We reageren zo spoedig mogelijk, tijdens kantooruren.