Contactgegevens
Telefoon: +31 88 4104411
E-mail: info@alexadvocaten.nl
Adres: Spoorstraat 43, 6602 AW Wijchen

Home » Schriftelijkheidsvereiste bij koopovereenkomsten

Schriftelijkheidsvereiste bij koopovereenkomsten

Koop je als particulier een woning? Dan heb je op grond van de wet meer bescherming dan wanneer je een pand voor zakelijke doeleinden koopt. Een voorbeeld daarvan is het schriftelijkheidsvereiste. In deze blog wordt het schriftelijkheidsvereiste nader besproken.

Schriftelijkheidsvereiste

In de wet is de volgende bepaling opgenomen:

De koop van een tot bewoning bestemde onroerende zaak of bestanddeel daarvan wordt, indien de koper een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, schriftelijk aangegaan.

Kort samengevat staat hier dat als een particulier een woning koopt, dit schriftelijk moet worden aangegaan.

Particulier

Op de eerste plaats moet dus de koper een particulier zijn. Koop jij in privé een woning om daar zelf in te wonen, dan ben je een particulier. Dit kan anders zijn wanneer je in privé een woning koopt om te gaan verhuren. Bij dat laatste hangt het van de omstandigheden van het geval af of je een particulier bent of niet. Daar kan een blog an sich over worden geschreven, dus ik zal dit onderwerp hier niet verder uitdiepen.

Woning

Op de tweede plaats moet de onroerende zaak tot bewoning bestemd zijn. Dit is meestal makkelijk vast te stellen. Er zijn echter ook situaties denkbaar waarbij het pand een dubbele bestemming heeft. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een pand met zowel woningen als kantoren. Dan is van belang dat het woonelement bij de totstandkoming van de woning overheerst. Dat een woning eerst een gemengde bestemming heeft en vervolgens na de koop het pand enkel een tot woning bestemde woning wordt, is irrelevant. Het gaat erop wat de situatie was bij de totstandkoming van de koopovereenkomst.

Schriftelijk

Als vast staat dat een particulier een woning gaat kopen, dan geldt het schriftelijkheidsvereiste. Dit vereiste zegt dat de koop schriftelijk moet worden aangegaan. Maar wat is schriftelijk? De wet geeft daar zelf antwoord op “een tussen partijen opgemaakte onderhandse akte”. Het document dat tussen partijen is opgesteld moet vervolgens ook door partijen ondertekend worden.

Een mondelinge overeenkomst, een mailwisseling of Whatsappwisseling is dus onvoldoende. Het moet gaan om een schriftelijk opgestelde akte waarin de afspraken tussen partijen zijn vastgelegd en die door beide partijen is ondertekend.

Tot slot

Wij houden ons dagelijks bezig met dossiers over koop en verkoop van woningen/panden. Ben je tegen een probleem aangelopen bij de verkoop of koop van een woning en heb je hulp nodig? Neem dan gerust contact met ons op. Wij kijken samen met jou wat we kunnen betekenen voor jou.

Kelly Weijdt

 

Contact opnemen

Naam
We reageren zo spoedig mogelijk, tijdens kantooruren.