Contactgegevens
Telefoon: +31 88 4104411
E-mail: info@alexadvocaten.nl
Adres: Spoorstraat 43, 6602 AW Wijchen

Home » Stijgende bouwprijzen, reden tot zorg?

Stijgende bouwprijzen, reden tot zorg?

De prijzen van bouwmaterialen als hout en metaal zijn het afgelopen jaar fors gestegen. Dit leidt tot problemen voor aannemers, omdat de prijsstijgingen niet zijn meegenomen bij het sluiten van de aannemingsovereenkomst. Het gevolg hiervan is dat aannemers hun vaak kleine marges verder zien slinken of zelf in problemen komen. In de meeste aanneemovereenkomsten is immers een prijsvastbeding opgenomen. Meerkosten voor bouwmaterialen kunnen zelden worden verhaald op de opdrachtgever.

Creatieve aannemers met goede inkooprelaties kunnen hun risico beperken door slimme of vroegtijdige inkoop. Dit vereist vaak een voorfinanciering, terwijl de gebruikelijke termijnfacturen pas werken of maanden later aan de opdrachtgever verstuurd kunnen worden. Waarop moet u letten bij een voorfinanciering? En wat zijn de risico’s? Deze vragen beantwoord ik in deze blog.

Oorzaak stijgende bouwprijzen en het effect hiervan op de praktijk

De coronapandemie wordt mede gezien als de aanjager van de stijgende bouwprijzen. Door wereldwijde lockdowns zijn mensen meer gaan klussen en is de vraag naar bouwmaterialen toegenomen. Tegelijkertijd is er een daling in de productiecapaciteit doordat medewerkers thuis moesten blijven en bedrijven hun deuren moesten sluiten.

Een bijkomend effect zijn de heffingen van de VS op Canadees hout. Hierdoor kregen de Europese houtzagerijen ook vraag vanuit de VS en Azië. Het daadwerkelijke effect varieert, maar prijsstijgingen van 45% komen voor.[1]
Ook de staalprijzen stegen explosief. Waar in juni 2020 €400 per ton gewalste staalproducten kostte, liggen de prijzen nu rond de €1150 tot €1200; een stijging van 200%.[2]

Gevolgen voor de opdrachtgever en de aannemer

Aannemers met lopende contracten proberen hun materiaal zo prijsgunstig mogelijk in te kopen. Dat betekent (extra) voorfinancieren. Stel dat hij daartoe niet in staat is, dan kan de opdrachtgever een helpende hand bieden door betalingstermijnen naar voren te halen.

Welke afweging moet de opdrachtgever hierbij maken? Normaal gesproken betaalt een opdrachtgever naar rato van de voortgang van de bouw. Als de opdrachtgever betaalt voor materialen die nog niet zijn geleverd, loopt hij een risico, bijvoorbeeld in geval van faillissement van de aannemer of leverancier. Hieronder 3 punten waarop u moet letten bij voorfinanciering:

1. Eigendomsrecht

Stel nu dat de aannemer na de betaling van de materialen failleert. De opdrachtgever moet ervoor zorgen dat de schuldeisers van de aannemer zich niet kunnen verhalen op de ingekochte bouwmaterialen. Om dit te voorkomen, kan de opdrachtgever bij de (vooruit)betaling van de bouwmaterialen overeenkomen dat hij ook het eigendomsrecht verkrijgt. Dit biedt zekerheid dat de opdrachtgever de bouwmaterialen bij de aannemer (of diens leverancier) kan opeisen.

2. Eigendomsverklaring

In een eigendomsverklaring kan de opdrachtgever met de aannemer overeenkomen dat de opdrachtgever eigenaar wordt van de bouwmaterialen. Het is daarbij ook belangrijk overeen te komen dat verschillende risico’s voor rekening van de aannemer blijven. Denk hierbij aan brand, het teniet gaan, diefstal of de geschiktheid voor de beoogde werking in het bouwwerk. Met de eigendomsverklaring wijken partijen af van de aannemingsovereenkomst. Als er een waarborgregeling of een bouwdepot van toepassing is, kan het zijn dat de verklaring daarmee afgestemd moet worden.

3. Verzekering

De aannemer, de leverancier en de opdrachtgever moeten samen goed afstemmen wie de materialen verzekert (in beginsel is dit niet de opdrachtgever). Laat de verzekering bevestigen dat de materialen tegen de koopsom die de opdrachtgever betaalt, zijn verzekerd en dat de opdrachtgever ook de begunstigde is.

Praktische tip

Let er op dat de ingekochte materialen duidelijk als eigendom van de opdrachtgever worden gemarkeerd bij de leverancier of de aannemer. Dat voorkomt een discussie met de curator over of de materialen in de boedel zijn gevallen.

Conclusie

De opdrachtgever kan de aannemer tegemoet komen in het beheersen van de kosten van de inkoop. Een creatieve aannemer denkt na over de voorwaarden waaronder opdrachtgever op een verzoek tot vooruitbetaling in zou willen gaan. Wilt u hier meer over weten of kan ik u helpen bij het opstellen van een eigendomsverklaring?

Mijn collega’s en ik helpen u graag!

Jord Derks

[1] Stijgende houtprijzen houden aan – Houtwereld

[2] Staalprijzen door het dak: “Aan het einde van 2019 liep het op alle fronten spaak” – Technishow

Contact opnemen

Naam
We reageren zo spoedig mogelijk, tijdens kantooruren.