Contactgegevens
Telefoon: +31 88 4104411
E-mail: info@alexadvocaten.nl
Adres: Spoorstraat 43, 6602 AW Wijchen

Home » Stikstof en woningbouw

Stikstof en woningbouw

De overheid heeft een begin gemaakt met het opzetten van een stikstofregistratiesysteem. Het doel van dit systeem is het creëren van een “bank” voor stikstofruimte. De “inleg” in deze bank is afkomstig van maatregelen die getroffen worden om stikstofemissies te reduceren. De “uitgave” bestaat uit 70% van de op die manier gecreëerde ruimte t.b.v. woningbouwprojecten.

De overige 30% komt ten goede aan (alle Nederlanders die) de natuur (een warm hart toedragen).

Het klinkt allemaal erg boekhouderachtig en dus niet heel erg sexy of gepassioneerd voor natuurbescherming. Wat je daar van vindt, hangt wellicht af van het perspectief waarmee je naar dit onderwerp kijkt. De urgentie van het woonruimte- én het natuurprobleem lijken mij toch wel fifty-fity.

Verlaging maximum snelheid

Hoe dan ook, de enige maatregel die nu “inleg” oplevert is de verlaging van de maximum snelheid op autosnelwegen. Dat betekent dat er in de afgelopen periode dus alleen “inleg” is ontstaan op de plaatsen waar de snelheid naar beneden is gegaan.

Overige?

In mijn praktijk is aan diverse ondernemers gevraagd om hun stikstofemissies aan te leveren. Vaak is bij hun omgevingsvergunning voor de omgevingsactiviteit niet gedacht aan (de noodzaak tot) het aanvragen van een natuurvergunning. Provincies werken op dit moment dus aan het alsnog registreren van stikstofemissies.

Natuurvergunning

Vanaf 24 maart is het mogelijk om een natuurvergunning aan te vragen op basis van het stikstofregistratiesysteem.

Natuurvergunningen kun je op twee manieren aanvragen. Ofwel via de omgevingsvergunning voor het bouwplan (uitgaande van woningbouw), waarbij de natuurvergunning dan ‘aanhaakt’ aan de omgevingsvergunning. Het is ook mogelijk om de natuurvergunning (die door de provincie wordt verleend) rechtstreeks aan te vragen, los van de omgevingsvergunning voor het bouwplan.

Woondeal e.a.

In de eerste zes weken (gerekend vanaf 24 maart) worden alleen ‘woondealprojecten’ en vervolgens grote woningbouwprojecten (100 +woning) vergund op basis van dit systeem. Daarna worden aanvragen behandeld op volgorde van binnenkomst van de aanvragen.

Meer weten?

Meer weten over deze procedure? Klik op de informatieve links in deze blog of neem contact op met Caren Schipperus

Contact opnemen

Naam
We reageren zo spoedig mogelijk, tijdens kantooruren.