Contactgegevens
Telefoon: +31 88 4104411
E-mail: info@alexadvocaten.nl
Adres: Spoorstraat 43, 6602 AW Wijchen

  • Clean Vehicle Directive

    Clean Vehicle Directive

    Mobiliteit droeg in 2021 nog voor 22% bij aan de totale emissie van broeikasgassen in de EU. Door de vervoersbewegingen te verminderen en gebruik te maken van schonere transportmiddelen, kunnen emissies worden teruggedrongen. In augustus 2021 is de Clean Vehicles Directive (CVD), ook wel Europese Richtlijn bevordering van schone en energiezuinige wegvoertuigen, in werking getreden.…

  • Aanbestedende dienst

    Aanbestedende dienst

    Deze blog bevat algemene informatie over de vraag wanneer sprake is van een aanbestedende dienst waarvoor de aanbestedingsregels gelden. Wanneer is er sprake van een aanbestedende dienst? Aanbestedende diensten zijn de instellingen die behoren tot de nationale, regionale en lokale overheidsinstanties. Daarnaast zijn ook publiekrechtelijke instellingen of samenwerkingsverbanden van overheidsinstanties of publiekrechtelijke instellingen aan te…