Contactgegevens
Telefoon: +31 88 4104411
E-mail: info@alexadvocaten.nl
Adres: Spoorstraat 43, 6602 AW Wijchen

  • Wet bestuur en toezicht rechtspersonen

    Wet bestuur en toezicht rechtspersonen

    Het doel van deze wet is om voor de vereniging, coöperatie, onderlinge waarborgmaatschappij en stichting wettelijke kaders te geven voor: de taakvervulling van bestuurders; het tegenstrijdig belang bij bestuurders; en de aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen/ontslagmogelijkheden. Vooral bij de rechtsvorm van de stichting ontbreken wettelijke regels op deze onderwerpen. Dit terwijl de wetgever signaleert dat…