Contactgegevens
Telefoon: +31 88 4104411
E-mail: info@alexadvocaten.nl
Adres: Spoorstraat 43, 6602 AW Wijchen

Home » Voordelen vestigen pandrecht

Voordelen vestigen pandrecht

Bent u een ondernemer die financieringen verstrekt? Mogelijk biedt het vestigen van het pandrecht u (extra) zekerheid. In deze blog zal ik ingaan op de voordelen van het pandrecht en hoe het pandrecht rechtsgeldig gevestigd kan worden. Dat laatste gaat namelijk niet altijd goed in de praktijk.

Pandrecht: een zekerheidsrecht

Zoals in de inleiding aangegeven kan het vestigen van een pandrecht (extra) zekerheid bieden. Het pandrecht is een zogenoemd zekerheidsrecht dat gevestigd wordt op roerende zaken of vorderingsrechten. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om een auto, fiets, de inventaris van een woning of een geldvordering. Op zogeheten registergoederen, zoals onroerende zaken (bijv. woningen) of teboekgestelde schepen kan geen pandrecht gevestigd worden. Als u daar een zekerheidsrecht op wil vestigen, moet dat een hypotheekrecht zijn.

Waarom een pandrecht vestigen?

Het pandrecht kenmerkt zich door bijzondere elementen. De twee meest bijzondere kenmerken zijn het recht van parate executie en het feit dat de pandhouder separatist is bij faillissement. Het recht van parate executie houdt in dat indien de schuldenaar stopt met betalen, de schuldeiser/pandhouder de mogelijkheid heeft om zonder tussenkomst van de rechter het goed waarop het pandrecht rust te verkopen. Dat de  schuldeiser niet eerst naar de rechter moet scheelt veel tijd en kosten. Tweede voordeel is dat de pandhouder separatist is in een faillissement van de schuldenaar. De pandhouder kan dan zijn rechten uitoefenen alsof er geen faillissement is. Dit houdt onder andere in dat de pandhouder voorrang heeft op andere schuldeisers.

Wijze van vestiging

Voor de vestiging van pandrecht is in alle gevallen vereist dat er sprake is van een geldige titel en van beschikkingsbevoegdheid aan de zijde van de pandgever. “Geldige titel” is een juridische term, dat inhoudt dat er een reden is voor de vestiging van het pandrecht. Vaak ligt er een overeenkomst tussen partijen waarin is beschreven dat de pandgever verplicht is om het pandrecht aan de pandhouder te verstrekken. “Beschikkingsbevoegdheid” houdt in dat de pandgever bevoegd moet zijn om te mogen beslissen wat er met de roerende zaak of de vordering gebeurt.

Naast de geldige titel en de beschikkingsbevoegdheid, moet er voor de vestiging van een pandrecht tot slot een “vestigingshandeling” worden verricht. Zoals gezegd, is de vestigingshandeling afhankelijk van welk pandrecht er wordt gevestigd. Er zijn verschillende soorten pandrecht:

  1. Vuistpandrecht (openbaar pandrecht);
  2. Bezitloos pandrecht (stil pandrecht).

Vuistpandrecht

Een vuistpandrecht wordt gevestigd door de roerende zaak in de macht van de pandhouder te brengen. De zaak wordt dan dus aan de pandhouder gegeven, die de zaak vervolgens onder zich houdt, tot dat de pandgever de vordering heeft voldaan.

Bezitloos pandrecht

Bij het bezitloze pandrecht wordt de zaak niet in de macht van de pandhouder gebracht, maar wordt het pandrecht gevestigd door: (1) een authentieke akte of (2) een geregistreerde onderhandse akte. De authentieke akte houdt in dat de pandakte door de notaris gepasseerd wordt en de geregistreerde onderhandse akte wil zeggen dat er een overeenkomst tussen partijen wordt opgemaakt die vervolgens bij de Belastingdienst wordt geregistreerd.

In de praktijk gaat dit nog wel eens mis. Let er dus goed op dat de vestigingshandeling op de correcte wijze wordt uitgevoerd. Het zou zonde zijn als u in de veronderstelling verkeerd dat er een pandrecht is gevestigd, terwijl deze achteraf niet geldig blijkt te zijn.

Toekomstige vorderingen

Het is ook mogelijk om op toekomstige vorderingen een pandrecht te vestigen. Het moet dan wel gaan om vorderingen die bestaan of voortvloeien uit een reeds bestaande rechtsverhouding. Zogenoemde absoluut toekomstige vorderingen zijn dus niet voor verpanding vatbaar.

Conclusie

Het vestigen van een pandrecht kan zeker voordelen hebben als uw schuldenaar niet voldoet aan zijn betalingsverplichtingen.  Het is van belang om te zorgen dat aan alle vestigingsvereisten is voldaan. Pas dan is er sprake van een rechtsgeldig pandrecht. Mocht u vragen hebben over de vestiging van een pandrecht of het pandrecht in het algemeen, neem dan gerust contact met ons op. Wij helpen u graag!

Kelly Weijdt

Contact opnemen

Naam
We reageren zo spoedig mogelijk, tijdens kantooruren.