Contactgegevens
Telefoon: +31 88 4104411
E-mail: info@alexadvocaten.nl
Adres: Spoorstraat 43, 6602 AW Wijchen

Home » Algemene voorwaarden in de praktijk

Algemene voorwaarden in de praktijk

Onlangs mijn collega Britt Loeffen een blog geschreven waarin zij ingaat op het belang van een goede set algemene voorwaarden en hoe u algemene voorwaarden op de juiste wijze toepast. In deze blog bespreek ik een praktijkvoorbeeld, waaruit blijkt dat de juiste toepassing van algemene voorwaarden essentieel is. Het betreft een een uitspraak van de Rechtbank Amsterdam van 3 september jl.

De casus

Op 1 januari 2017 is Sportschool Basic-Fit met meneer X een jaarabonnement voor de sportschool overeengekomen. Meneer X heeft gebruik gemaakt van een tijdelijk aanbod waarbij de eerste twee maanden geen lidmaatschapskosten hoefden te worden betaald. Het abonnement start op 1 januari 2017.

Meneer X heeft vanaf januari 2017 gesport en de abonnementskosten van maart tot en met december 2017 betaald. Vervolgens heeft hij zijn lidmaatschap tijdig tegen het einde van 2017 opgezegd en de machtiging voor de automatische afschrijving van zijn bankrekening ingetrokken.

Basic-Fit heeft meneer X vervolgens aangeschreven en medegedeeld dat nog niet alle betalingen zijn verricht. Volgens Basic-Fit moest meneer X nog twee maanden abonnementskosten betalen. Meneer X heeft daarop het onderstaande gereageerd:

“(…) Uit mijn administratie blijkt dat alles voldaan is. Ik ben in januari voor een jaar lid geworden, waarvan de eerste twee maanden gratis zijn. (zie reclame!) (…)”

Basic-Fit gaf vervolgens aan dat de 2 maanden gratis buiten de contractperiode van een jaar zou vallen. Het gaat volgens Basic-Fit dus om 12 + 2 maanden. Volgens Basic-Fit stond dit beschreven bij de aanmelding en ook in de overeenkomst. Omdat meneer X niet overgaat tot betaling, wordt het openstaande bedrag verhoogd met de incassokosten.

Procedure bij de rechtbank

Basic-Fit start een procedure om de opstaande vordering betaald te krijgen. Basic-Fit stelt dat meneer X een online sportschoollidmaatschap is aangegaan voor de duur van 12 maanden. Om die reden is er geen fysiek exemplaar van de overeenkomst. Er is enkel een bevestigingsmail gestuurd. De aanbieding waarvan meneer X gebruik heeft gemaakt geldt alleen in combinatie met een jaarcontract (12+2 maanden). Bij het aangaan van het abonnement is aan meneer X medegedeeld wat de voorwaarden van de actie waren, aldus Basic-Fit.

Meneer X heeft daartegen aangevoerd dat hij het lidmaatschap van Basic-Fit is aangegaan voor een periode van 12 maanden. Uit niets blijkt dat de overeenkomst 14 maanden zou zijn, aldus meneer X.

Algemene voorwaarden

Basic-Fit heeft in de procedure een format overlegd van de welkomstmail. Hierin wordt geen melding gemaakt van enige (algemene) voorwaarden. Ook blijkt uit het format niet dat de overeenkomst voor 12+2 maanden is aangegaan. Dit blijkt overigens ook niet uit de algemene voorwaarden.

De rechtbank oordeelt dat Basic-Fit het niet aannemelijk heeft gemaakt dat de algemene voorwaarden ter hand zijn gesteld aan meneer X. Zoals in de eerdere blog genoemd is dit wel een voorwaarden, indien men de algemene voorwaarden van toepassing wil laten verklaren. Basic-Fit kan dus geen beroep doen op haar algemene voorwaarden.

Basic-Fit had evenwel vrij eenvoudig de voorwaarden voor de aanbieding (12 maanden + 2 gratis) in haar algemene voorwaarden kunnen opnemen. Als Basic-Fit dan de algemene voorwaarden aan meneer X ter hand had gesteld, per e-mail of via verwijzing naar haar website, dan had de rechter Basic-Fit hoogstwaarschijnlijk in het gelijk gesteld.

‘Wie moet stellen, moet bewijzen’

In deze uitspraak gaat de rechter vervolgens in op de zogenoemde (hoofd)regel “Wie moet stellen, moet bewijzen”. De rechtbank oordeelt:

“Nu meneer X heeft betwist dat de overeenkomst met Basic-Fit na 31 december 2017 nog twee maanden geldig was, had het op de weg van Basic-Fit gelegen om het bestaan van de door haar gestelde overeenkomst, en met name de duur daarvan, nader te onderbouwen met feiten en omstandigheden die de stelling kunnen dragen.”

De rechtbank is van mening dat Basic-Fit haar stellingen onvoldoende heeft onderbouwd, nu zij geen enkel stuk in het geding heeft gebracht waaruit blijkt dat de overeenkomst voor 12+2 maanden is aangegaan (en niet voor 12 maanden waarvan 2 maanden gratis). Basic-Fit is dus in het ongelijk gesteld.

Mocht u een vordering hebben op een niet-betalende klant, zorgt u er dan voor dat u de onderliggende stukken, zoals een overeenkomst, algemene voorwaarden, facturen en (e-mail)correspondentie, bewaart.

Contact

Wilt u algemene voorwaarden laten opstellen? Of gebruikt u al algemene voorwaarden en weet u niet of deze nog aan de wettelijke eisen voldoen? Neem dan gerust vrijblijvend contact op met advocaat Britt Loeffen.

Heeft u te maken met een niet-betalende klant of met een incasso die niet juist is? Onze incassodesk staat voor u klaar!

Kelly Weijdt

Contact opnemen

Naam
We reageren zo spoedig mogelijk, tijdens kantooruren.