Contactgegevens
Telefoon: +31 88 4104411
E-mail: info@alexadvocaten.nl
Adres: Spoorstraat 43, 6602 AW Wijchen

 • CHEMOURS: lessen voor het bedrijfsleven

  CHEMOURS: lessen voor het bedrijfsleven

  Chemours handelt onrechtmatig! Dat is de voorlopige stand van zaken in een procedure die de gemeenten Dordrecht, Papendrecht, Sliedrecht en Molenlanden hebben aangespannen tegen internationale concern Chemours. Op 27 september 2023 heeft de Rechtbank Rotterdam in een tussenvonnis geoordeeld dat de uitstoot van PFOA naar de lucht in de periode 1984 tot 1998 door Chemours…

 • Van Shell naar Green Deal

  Van Shell naar Green Deal

  Eind mei heeft de rechter bevolen dat Shell het gezamenlijk jaarlijks volume van alle CO2 emissies die verbonden zijn aan de bedrijfsactiviteiten en de verkochte brandstoffen, zodanig moet beperken dat het volume aan het einde van 2030 minimaal zal zijn verminderd met netto 45% in vergelijking met het niveau van 2019 (en netto 100% in…

 • Aansprakelijkheid van bestuurders

  Aansprakelijkheid van bestuurders

  Een populair onderwerp in de rechtspraak is de aansprakelijkheid van bestuurders (bestuurdersaansprakelijkheid). Vooral bij bestuurders van besloten vennootschappen ziet men dit leerstuk steeds vaker voorbij komen. BV is aansprakelijk Kenmerk en uitgangspunt van een besloten vennootschap is dat de bestuurder van deze vennootschap niet aansprakelijk is. De aansprakelijkheid blijft ‘in de BV’. Schuldeisers moeten aankloppen…

 • Wet bestuur en toezicht rechtspersonen

  Wet bestuur en toezicht rechtspersonen

  Het doel van deze wet is om voor de vereniging, coöperatie, onderlinge waarborgmaatschappij en stichting wettelijke kaders te geven voor: de taakvervulling van bestuurders; het tegenstrijdig belang bij bestuurders; en de aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen/ontslagmogelijkheden. Vooral bij de rechtsvorm van de stichting ontbreken wettelijke regels op deze onderwerpen. Dit terwijl de wetgever signaleert dat…