Contactgegevens
Telefoon: +31 88 4104411
E-mail: info@alexadvocaten.nl
Adres: Spoorstraat 43, 6602 AW Wijchen

Home » Heeft een incassoprocedure wel zin?

Heeft een incassoprocedure wel zin?

Debiteuren…je bent er liever niet mee bezig, maar bedrijven hebben er regelmatig mee te maken. Wij helpen ondernemingen bij het incasseren van hun vorderingen. In eerdere blogs gingen wij al in op de mogelijkheid om buitengerechtelijke incassokosten of rente te vorderen en op welke manier wij uw vordering proberen te incasseren. Maar wat nu als de vordering op uw debiteur zo laag is, heeft incasseren dan eigenlijk wel zin?

Lage vordering

Ons buitengerechtelijk incassotraject bestaat uit het versturen van een eerste sommatiebrief, het bellen van de debiteur en/of versturen van een tweede (en tevens) laatste sommatiebrief. Uiteraard worden deze stappen aangepast aan uw wensen en de casus. Om de kosten voor onze cliënten zo veel mogelijk te beperken, hanteren wij lage vaste prijzen of een gereduceerd uurtarief.

In de meeste gevallen is de openstaande vordering van zodanige aard, dat de cliënt het waard vindt om deze kosten te maken. Bij lage vorderingen tot ongeveer € 500,- of €1.000,- ligt dit uiteraard anders. De kosten stijgen dan al snel uit boven de opbrengsten bij een succesvolle incassering.

Gerechtelijke procedure

Indien het buitengerechtelijke incassotraject niet tot het gewenste resultaat leidt, kan je ervoor kiezen om een gerechtelijke procedure te starten. Een gerechtelijke procedure brengt kosten met zich mee, waaronder het betalen van het griffierecht. In sommige gevallen is het betalen van het griffierecht ten opzichte van de vordering zodanig uit evenwicht dat incasseren geen zin lijkt te hebben.

Een voorbeeld: ALEX advocaten B.V. heeft een vordering op haar debiteur van € 550,-. Ondanks diverse sommaties is de debiteur niet overgegaan tot betaling. ALEX advocaten bekijkt of het zinvol is om een gerechtelijke procedure te starten. Voor het starten van een gerechtelijke procedure dient ALEX advocaten griffierecht te betalen. Gezien het feit dat ALEX advocaten een onderneming is valt zij in de tabel onder de kolom ‘griffierecht niet-natuurlijke personen’. Omdat het een zaak met een vordering betreft met een beloop van meer dan € 500,- en niet meer dan € 12.500,-, moet ALEX advocaten € 499,- aan griffierecht betalen.

Bovenstaand voorbeeld laat zien dat het griffierecht in bepaalde gevallen niet in verhouding staat tot de te incasseren vordering. Indien de debiteur wordt veroordeeld tot betaling van de vordering, dient hij – in de meeste gevallen – ook het griffierecht te vergoeden, maar desondanks is het voor schuldeisers onaantrekkelijk om met zulke hoge bedragen aan griffierecht een procedure te starten.

Rechtspraak: Incassoprocedure wordt eenvoudiger en sneller

De wetgever en de rechtspraak zoeken verschillende manieren om dit op te lossen. Zij willen voorkomen dat lage vorderingen niet geïncasseerd worden vanwege de kosten die daarmee gepaard gaan. De Rechtspraak wil om te beginnen de incassoprocedures voor schuldenaars en schuldeisers eenvoudiger, sneller en toegankelijker maken.

De Rechtspraak streeft er naar om vanaf april 2020 altijd binnen 2 weken uitspraak te doen bij onbetwiste vorderingen (voorheen 6 weken). Daarnaast wordt er een samenwerking aangegaan met deurwaarders om begrijpelijke dagvaardingen met een duidelijke uitleg op te stellen en hebben ze een landelijke checklist ontwikkeld voor deurwaarders en incassogemachtigden, zodat zij weten welke gegevens de rechter nodig heeft.

Bovendien start de Rechtspraak met een pilot met digitale uitwisseling van stukken met deurwaarderskantoren. Dit zal in eerste instantie met één of enkele deurwaarderskantoren zijn, daarna wordt bekeken voor een uitbreiding naar meerdere rechtbanken en deurwaarderskantoren.

Wetsvoorstel verlaging griffierechten

De Minister voor Rechtsbescherming, Sander Dekker, heeft een wetsvoorstel ingediend om de griffierechten bij lagere vorderingen omlaag te krijgen. Het doel van het wetsvoorstel is om meer categorieën in het griffierechtenstelsel te introduceren, zodat het griffierecht beter in verhouding komt te staan tot de hoogte van de vordering.

Het wetsvoorstel bevindt zich nu nog in de voorbereidende fase en het zal nog duren even voor het griffierecht daadwerkelijk naar beneden wordt bijgesteld. De maatregelen laten nog even op zich wachten, maar de wetgever en de rechtspraak zijn in ieder geval bezig om het probleem aan te pakken. Zij hebben daarbij maar één doel voor ogen: de gang naar de rechter toegankelijker maken, zodat bedrijven naar de rechter stappen en hun onbetaalde rekeningen niet laten liggen!

Contact

Bij ALEX advocaten kunt u altijd terecht voor vragen over incassozaken. Wij bekijken met u de mogelijkheid om uw openstaande vordering te incasseren. Hierbij houden we uiteraard rekening met de kosten/baten.
Heeft u regelmatig debiteuren? En besteedt u uw tijd liever aan uw bedrijfsvoering? Kijk voor meer informatie op onze incassodesk of neem contact op met een van onze specialisten (Linda Jacobs of Kelly Weijdt) om de mogelijkheden te bespreken.

Kelly Weijdt

Contact opnemen

Naam
We reageren zo spoedig mogelijk, tijdens kantooruren.