Aandeelhoudersgeschillen

  • Mr. Britt Loeffen Mr. Britt Loeffen
NEEM CONTACT OP

Samen met anderen aandeelhouder zijn in een onderneming, gaat niet altijd goed. Een conflictsituatie heeft vaak een verlammend effect op de besluitvorming en kan leiden tot grote schade voor de vennootschap. Het is dus van belang om geschillen direct en adequaat op te lossen.

Om problemen achteraf te voorkomen, is het mogelijk om een geschillenregeling vast te leggen in een aandeelhoudersovereenkomst of de statuten. Als er geen regeling is getroffen of als partijen er niet uitkomen via de getroffen regeling, dan is een gerechtelijke procedure vaak de aangewezen weg.

Britt Loeffen kan u helpen bij aandeelhoudersgeschillen.

 

terug naar diensten
  • Geschillenregeling
  • Aandeelhoudersovereenkomst
  • Enquêteprocedure
  • Uitstoting en uittreding
  • Splitsing