Contactgegevens
Telefoon: +31 88 4104411
E-mail: info@alexadvocaten.nl
Adres: Spoorstraat 43, 6602 AW Wijchen

Home » Taakstraf voor hinderen inspectie

Taakstraf voor hinderen inspectie

Op 4 september 2019 werd een ondernemer (eigenaar kapsalon) door de politierechter in Breda bij verstek veroordeeld tot een taakstraf van 60 uren waarvan 30 uren voorwaardelijk wegens ambtsdwang. De ondernemer had twee inspecteurs van Szw bij een inspectiebezoek aan zijn bedrijf zodanig agressief bejegend, dat het inspectiebezoek moest worden afgebroken.

Volgens het proces-verbaal, dat naar aanleiding van deze zaak was opgemaakt, zou de man hebben geroepen: “Ik  doe wat ik wil in mijn zaak” Hij zou daarbij met een schaar hebben staan zwaaien, een vrouwelijke inspecteur hard hebben vastgegrepen en een andere inspecteur een harde duw hebben gegeven.

Onbekendheid met bevoegdheden van toezichthouders

In de sanctierechtpraktijk lopen we vaak tegen de situatie aan dat een ondernemer niet dan wel onvoldoende bekend is met de wettelijke bevoegdheden die aan toezichthouders zijn toebedeeld. Deze bevoegdheden zijn te vinden in de Algemene Wet Bestuursrecht (Awb).

De belangrijkste bevoegdheden zijn:

  1. Het (zonder toestemming van de rechthebbende) betreden van plaatsen;
  2. Het vorderen van inlichtingen;
  3. Inzage eisen in zakelijke gegevens en het kopiëren van die gegevens;
  4. Onderzoeken van zaken (waaronder net nemen van monsters);
  5. Onderzoeken van vervoersmiddelen.
  6. Vorderen inzage identiteitsbewijs.

Artikel 5:20 Awb bepaalt dat iedereen verplicht is om aan toezichthouders alle medewerking te verlenen. Dat hoeft enkel niet als er sprake is van onredelijke vorderingen of indien de betrokkene ten aanzien van de inlichtingenplicht zich kan beroepen op een zwijg- of verschoningsrecht. Overtreding van dit artikel levert een apart strafbaar feit op (art. 184 van het Wetboek van Strafrecht, waarin is bepaald dat voor het niet opvolgen van een bevel of vordering van een toezichthouder een gevangenisstraf voor van drie maanden kan worden opgelegd).

Ambtsdwang

De betrokken ondernemer werd niet op grond van art. 184 Sr maar op grond van art 179 Sr vervolgd. Dit artikel verbiedt, kort gezegd, het actief of passief plegen van verzet tegen ambtenaren door middel van geweld of bedreiging met geweld. Het geweldaspect brengt met zich mee dat dit delict een strafmaximum kent van maar liefst vier jaren gevangenisstraf.

Sanctierecht

Het sanctierecht begeeft zich op het snijvlak van het bestuursrecht en het strafrecht. Vaak leidt toezicht tot bestuursrechtelijke sancties of zelfs tot strafvervolging. De sanctierechtadvocaat is zowel gespecialiseerd in het bestuurs- als in het strafrecht. Hij weet als geen ander de valkuilen van dit samengesmolten rechtsgebied te omzeilen. Bij ALEX advocaten kunt u bij Frank Janzing met uw vragen terecht.

Lees hier het persbericht van deze zaak.

Contact opnemen

Naam
We reageren zo spoedig mogelijk, tijdens kantooruren.