Sanctierecht / (Bijzonder) strafrecht

 • Mr. Frank Janzing Mr. Frank Janzing
 • Mr. Robin Link Mr. Robin Link
NEEM CONTACT OP

Het sanctierecht (ook wel bestuurlijke handhaving en of bestuursstrafrecht genoemd) is in opkomst. Om de druk op de strafrechter en het Openbaar Ministerie te verlichten, worden overheidsinstanties aangewezen om handhavend op te treden bij overschrijding van een voorschrift. Overheidsinstanties als de arbeidsinspectie, NVWA en ILT, kunnen dan boetes en/of andere sancties opleggen. Deze boetes kunnen enorm oplopen, waarbij een bedrijf in bepaalde gevallen zelfs kan worden gesloten.

Hoewel het niet wettelijk verplicht is, is het wel erg verstandig om bij dit soort zaken een advocaat in te schakelen. Bij sanctierecht is namelijk een combinatie van bestuursrechtelijke en strafrechtelijke waarborgen van toepassing en zijn de wettelijke reactietermijnen strikt. Het dossier kan ook naar het Openbaar Ministerie worden gestuurd, waarna de onderneming als verdachte wordt aangemerkt.

Strafrecht

Een verdachte van een strafbaar feit heeft op grond van de wet recht op bijstand door een advocaat. De verdachte kan met zijn advocaat alles bespreken, in de wetenschap dat het beroepsgeheim en het verschoningsrecht bij uitstek door de advocaat worden gegarandeerd. Frank Janzing beoefent het strafrecht al zijn hele carrière. Van moordzaken tot financieel-economisch strafrecht (fraudezaken). De advocaat beoordeelt op basis van het dossier of bijvoorbeeld vrijspraak of niet-ontvankelijkheid van het openbaar ministerie kan worden bepleit, of dat het beter is een strafmaatverweer te voeren.

Herkent u zichzelf hierin?

 • Mijn onderneming wordt door de overheid vervolgd, gecontroleerd of gehandhaafd en zoek iemand die mijn of onze rechten beschermt.
 • De NVWA (of een andere instantie) heeft mij een voornemen tot het opleggen van een boete gestuurd. Ik zoek iemand die mij hierover adviseert en voor mij een zienswijze opstelt
 • Er heeft een arbeidsongeval plaatsgevonden in mijn onderneming / op de bouwplaats. Ik heb naar aanleiding hiervan een boete opgelegd gekregen. Kan ik daar wat tegen doen?
 • Ik  heb een brief ontvangen van een opsporingsinstantie met een oproep voor een verhoor en ik mag mij tijdens dat verhoor laten bijstaan door een advocaat.
 • Ik wil verzet instellen tegen een strafbeschikking van het OM.
terug naar diensten
 • Financieel-economisch strafrecht
 • Sanctierecht
 • Commuun strafrecht
 • Boetes
 • NVWA
 • ACM
 • Wet arbeid vreemdelingen
 • Arbeidsomstandigheden (ARBO)
 • Opiumwetgeving
×