Sanctierecht / (Bijzonder) strafrecht

 • echo $frank_name Mr. Frank Janzing
 • echo $robin_name Mr. Robin Link
NEEM CONTACT OP

De laatste jaren is het sanctierecht (ook wel bestuurlijke handhaving en sancties genoemd) in opkomst. Om de druk op de strafrechter en het openbaar ministerie te verlichten, worden vaak overheidsinstanties aangewezen om handhavend op te treden bij overschrijding van een norm. Overheidsinstanties als de arbeidsinspectie, NVWA, ILT en andere afkortingen, kunnen dan boetes opleggen. Deze boetes kunnen enorm oplopen. Het is niet wettelijk verplicht, maar wel erg verstandig om bij dit soort zaken een advocaat in te schakelen. Bij sanctierecht procedures is namelijk een combinatie van bestuursrechtelijke en strafrechtelijke waarborgen van toepassing. En de wettelijke reactietermijnen zijn strikt.

Strafrecht

Wie verdachte is van een strafbaar feit heeft op grond van de wet recht op bijstand door een advocaat. Met deze advocaat kan en mag de betrokkene alles bespreken in de wetenschap dat het beroepsgeheim en het verschoningsrecht bij uitstek door de advocaat worden gegarandeerd. Frank Janzing beoefent het strafrecht al zijn hele carrière. Van moordzaken tot financieel-economisch strafrecht (fraudezaken). De advocaat beoordeelt op basis van het dossier of er bijvoorbeeld vrijspraak, niet-ontvankelijkheid van het openbaar ministerie kan worden bepleit, of dat het beter is een strafmaatverweer te voeren.

Herkent u zichzelf hierin?

 • Mijn onderneming wordt door de overheid vervolgd, gecontroleerd of gehandhaafd en zoek iemand die mijn of onze rechten beschermt.
 • De NVWA (of een andere instantie) heeft mij een voornemen tot het opleggen van een boete gestuurd. Ik zoek iemand die mij hierover adviseert en voor mij een zienswijze opstelt
 • Er heeft een arbeidsongeval plaatsgevonden in mijn onderneming / op de bouwplaats. Ik heb naar aanleiding hiervan een boete opgelegd gekregen. Kan ik daar wat tegen doen?
 • Ik  heb een brief ontvangen van een opsporingsinstantie met een oproep voor een verhoor. Ik mag mij tijdens dat verhoor laten bijstaan door een advocaat.
 • Ik wil verzet instellen tegen een strafbeschikking van het OM.
terug naar diensten
 • Financieel-economisch strafrecht
 • Sanctierecht
 • Commuun strafrecht
 • Boetes
 • NVWA
 • ACM
 • Wet arbeid vreemdelingen
 • Arbeidsomstandigheden (ARBO)
 • Opiumwetgeving
×