Contactgegevens
Telefoon: +31 88 4104411
E-mail: info@alexadvocaten.nl
Adres: Spoorstraat 43, 6602 AW Wijchen

  • Maximering huurprijsverhoging geliberaliseerde huurovereenkomsten

    Maximering huurprijsverhoging geliberaliseerde huurovereenkomsten

    Met de Wet maximering huurprijsverhogingen geliberaliseerde huurovereenkomsten is de jaarlijkse huurverhoging voor huurwoningen in de vrije sector van 1 mei 2021 tot 30 april 2024 beperkt tot een maximum: inflatie + 1 procentpunt  of het gemiddelde van de CAO-loonindexcijfers + 1 procentpunt, maar net welke leidt tot de laagste huurprijsverhoging. Op basis hiervan is de…

  • Huurcommissie | Kantonrechter

    Huurcommissie | Kantonrechter

    Huurders en verhuurders van (sociale-)woonruimte kunnen naar de Huurcommissie stappen als zij een geschil hebben met elkaar. Bijvoorbeeld over: De Huurcommissie behandelt zaken via de normale procedure of via een vereenvoudigde procedure. Die laatste wordt ook wel een voorzittersuitspraak genoemd. Inmiddels hebben de voorzittersuitspraken een hoge vlucht genomen, waarbij de voorzitter met regelmaat uitspraak doet,…