Contactgegevens
Telefoon: +31 88 4104411
E-mail: info@alexadvocaten.nl
Adres: Spoorstraat 43, 6602 AW Wijchen

Home » Totstandkoming koopovereenkomst door biedingsformulier

Totstandkoming koopovereenkomst door biedingsformulier

Gekte op de woningmarkt! Nieuwsberichten en uitspraken van experts op dat gebied laten zien dat de gekte op de woningmarkt nog lang niet voorbij is. Woningen vliegen als zoete broodjes over te toonbank voor de meest bizarre prijzen. Als koper krijg je vaak hoogstens 20 minuten de tijd om de woning te bekijken. Eenmaal een idee gekregen van de woning, moet de koper vervolgens ook nog binnen hooguit een aantal dagen beslissen en een bod doen. Heb je er dan als koper wel goed genoeg over nagedacht?

Binnen de woningmarkt wordt regelmatig gewerkt met biedingsformulieren. Maar wat is nu de betekenis van zo een formulier? De Rechtbank Limburg oordeelde in september vorig jaar dat een koper van een onroerende zaak gebonden was aan de koop door het enkel invullen van het schriftelijke biedingsformulier.

Casus

Koper had in deze zaak een pand (bestaande uit een bedrijfs- en woonruimte) bezichtigd en direct bij de bezichtiging een schriftelijk bod gedaan. De koper had zijn bod ingevuld op een biedingsformulier en dit aan de makelaar van verkoper overhandigd. Op het formulier was onder andere het onderstaande opgenomen:

  • Naam van partijen;
  • De koopsom;
  • Het adres van het pand;
  • De leveringsdatum;
  • De mededeling dat het bod bindend is.

Een aantal dagen na het doen van het bod, heeft de verkoper het biedingsformulier eveneens ondertekend en vermeld dat het bod is geaccepteerd. Het ondertekende formulier door verkoper is aan koper toegezonden met de concept koopovereenkomst. De twijfel is bij koper vervolgens vermoedelijk toegeslagen, want twee weken later meldt hij dat het bod wordt ingetrokken. Verkoper meende dat er rechtsgeldig een koopovereenkomst tot stand is gekomen en dat koper dus niet zomaar het bod kon intrekken.

Oordeel rechter over biedingsformulier

De kwestie werd vervolgens aan de rechter voorgelegd. De rechter stelt vast dat het voor de koper voldoende duidelijk was dat als zijn bod geaccepteerd zou worden hij daaraan gebonden is. Omdat het biedingsformulier alle minimaal noodzakelijke elementen van een koopovereenkomst bevat, is volgens de rechter rechtsgeldig een koopovereenkomst tot stand gekomen. De koper had volgens de rechter gebruik kunnen maken van de wettelijke bedenktermijn of tijdig een beroep moeten doen op het financieringsvoorbehoud. Koper heeft dat niet gedaan.

Schade

Verkoper vordert een schadevergoeding van koper. De schadevergoeding bestaat uit het verschil tussen het bod van de koper en de prijs waartegen het pand op een later moment is verkocht aan de opvolgende koper. De rechter gaat daarin mee met verkoper en veroordeelt koper tot betaling van die schade.

Conclusie

Heb jij de bovenstaande kwestie aan de hand? Of een andere vraag met betrekking tot de koop/verkoop van woning of bedrijfspand, neem dan contact met ons op! Dan kijken we samen wat we voor jou kunnen betekenen.

Kelly Weijdt

Contact opnemen

Naam
We reageren zo spoedig mogelijk, tijdens kantooruren.