Contactgegevens
Telefoon: +31 88 4104411
E-mail: info@alexadvocaten.nl
Adres: Spoorstraat 43, 6602 AW Wijchen

 • Planschade: van Wro naar Omgevingswet

  Planschade: van Wro naar Omgevingswet

  Inmiddels is het zo ver: de Omgevingswet is in werking getreden. De Omgevingswet brengt tal van wijzigingen met zich, die al in verschillende blogs aan de orde zijn gekomen.[1] In deze blog belicht ik de planschade. Dit is schade in vermogen of inkomen als gevolg van een wijziging in de planologie (het bestemmingsplan/omgevingsplan). Ik zal…

 • Vergunningvrij bouwen onder de Omgevingswet

  Vergunningvrij bouwen onder de Omgevingswet

  Voor veel ruimtelijke projecten creëert de Omgevingswet een nieuw speelveld. Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet rijzen dan ook heel wat vragen. Denk aan de vraag wat er gebeurt met een huidige, lopende vergunningaanvraag. Of hoe het instrument ‘programma’ onder de Omgevingswet wordt toegepast. Ook het vergunningvrij bouwen is aan verandering onderhevig en is dan…

 • Gebouw isoleren? Denk aan de vleermuis!

  Gebouw isoleren? Denk aan de vleermuis!

  Hoge energiekosten of de wens tot verduurzamen: het is voor gebouweigenaren aantrekkelijk zijn om hun panden (beter) te isoleren. Toch is dit niet zo makkelijk als het lijkt. Bij het isoleren van je bedrijfspand of woning, moet er eerst aan de hand van ecologisch onderzoek worden vastgesteld of er geen vleermuizen in de muren kunnen…

 • Omgevingswet en overgangsrecht

  Omgevingswet en overgangsrecht

  In deze blog behandelen we de vraag welk overgangsrecht van toepassing is op een omgevingsvergunning die wordt aangevraagd voor bouwen en voor de afwijking van het bestemmingsplan voor een project[1]. We sluiten af met een tip voor projectontwikkelaars. Onder de Omgevingswet Onder de Omgevingswet wordt een omgevingsvergunning voor bouwen de omgevingsvergunning voor een technische bouwactiviteit.[2]…

 • De UPV Textiel: minimaliseren van afval

  De UPV Textiel: minimaliseren van afval

  De productie van kleding en andere soorten textiel heeft grote invloed op het milieu omdat daarvoor veel water, land, energie en chemicaliën nodig zijn. Ook veroorzaakt het veel afval. In Nederland eindigt meer dan 50% van het textiel bij het huishoudelijk afval. Om de impact van dit textielafval te minimaliseren, treedt op 1 juli 2023…

 • Onderzoeksplicht bij aanbesteding

  Onderzoeksplicht bij aanbesteding

  Op 11 mei 2023 heeft de Europese rechter een uitspraak gedaan die van belang is voor de praktijk van het aanbestedingsrecht. In de uitspraak worden twee fasen beschreven waar de aanbestedende dienst zich aan moet houden op het moment dat door één van de inschrijvers wordt gesteld dat een offerte abnormaal laag is. In deze…

 • Vergunning van rechtswege

  Vergunning van rechtswege

  Als bij de gemeente een aanvraag voor een reguliere omgevingsvergunning is ingediend, moet het bevoegd gezag binnen een bepaalde termijn daarop een besluit nemen. Als men niet op tijd beslist, kan dit betekenen dat een vergunning van rechtswege wordt verleend. Vergunningverlening van rechtswege De vergunning van rechtswege[2] is een manier om bij bepaalde typen vergunningen[3] te voorkomen…

 • Overheidscommunicatie via WhatsApp

  Overheidscommunicatie via WhatsApp

  In de huidige tijd waar digitale communicatiemiddelen onderdeel zijn geworden van de dagelijkse communicatie, kan ook de overheid niet achterblijven. Steeds meer processen en communicatie verlopen via de digitale weg. Hoe zit het als de overheid communiceert via WhatsApp? Kan een WhatsAppbericht in het bestuursrecht rechtsgevolgen hebben? Het schriftelijkheidsvereiste In verschillende wetten, zoals de Algemene…