Contactgegevens
Telefoon: +31 88 4104411
E-mail: info@alexadvocaten.nl
Adres: Spoorstraat 43, 6602 AW Wijchen

 • Het strafproces in een notendop: de afdoeningsbeslissing

  Het strafproces in een notendop: de afdoeningsbeslissing

  Deel 3:  De Afdoeningsbeslissing Zodra de politie het onderzoek naar een strafbaar feit heeft afgerond, worden de bevindingen van dat onderzoek doorgezet naar de officier van justitie die vervolgens een beslissing zal nemen over wat er verder met de strafzaak en de meerderjarige verdachte (mits die in beeld is) gebeuren moet. Dat wordt de afdoeningsbeslissing…

 • Het strafproces in een notendop: Voorlopige hechtenis

  Het strafproces in een notendop: Voorlopige hechtenis

  Deel 2: Voorlopige hechtenis (bewaring, gevangenhouding en gevangenneming) Na de aanhouding en inverzekeringstelling, maar voorafgaand aan de inhoudelijke behandeling van een strafzaak, kan een verdachte vast blijven zitten. Dat heet de voorlopige hechtenis. In dit deel van de serie blogs: Het strafproces in een notendop, wordt dit besproken: bewaring, gevangenhouding en gevangenneming. Bewaring: voor welke…

 • Boete van € 2.500,= voor ouders van kind met mes. Goed plan?

  Boete van € 2.500,= voor ouders van kind met mes. Goed plan?

  Naar aanleiding van een aantal steekpartijen onder jongeren stelt burgemeester Aboutaleb van Rotterdam ouders, wiens kind voor de tweede keer met een mes op zak wordt opgepakt, een boete van € 2.500,= in het vooruitzicht. Hij wil daarmee die ouders treffen die, volgens Aboutaleb, niet verbaasd zijn dat hun kind een mes draagt. Omdat een…

 • Ondanks verjaring, verplichting tot schadevergoeding

  Ondanks verjaring, verplichting tot schadevergoeding

  Degene die schade heeft geleden als gevolg van een strafbaar feit kan de schade op de dader verhalen door in de strafzaak een vordering in te dienen. De benadeelde partij voegt zich daarmee in het strafproces. De strafrechter zal de vordering op basis van het civiele recht beoordelen en daarover een uitspraak doen. Als er…

 • Taakstraf voor hinderen inspectie

  Taakstraf voor hinderen inspectie

  Op 4 september 2019 werd een ondernemer (eigenaar kapsalon) door de politierechter in Breda bij verstek veroordeeld tot een taakstraf van 60 uren waarvan 30 uren voorwaardelijk wegens ambtsdwang. De ondernemer had twee inspecteurs van Szw bij een inspectiebezoek aan zijn bedrijf zodanig agressief bejegend, dat het inspectiebezoek moest worden afgebroken. Volgens het proces-verbaal, dat…

 • Melden voorvallen met milieugevolgen

  Melden voorvallen met milieugevolgen

  Bedrijfsvoering zonder incidenten is een utopie. Soms kunnen incidenten gevolgen hebben voor het milieu. De exploitant (drijver) van een inrichting is op grond van het eerste lid van artikel 17.2 van de wet Milieubeheer (Wm) verplicht om ongewone voorvallen met (mogelijke) milieugevolgen zo spoedig mogelijk te melden aan provincies en gemeenten (Wabo-bevoegd gezag). Deze meldplicht…

 • Horecavergunning ten onrechte ingetrokken

  Horecavergunning ten onrechte ingetrokken

  Op 20 december jl. heeft de (voorzieningen)rechter in Arnhem het besluit van de burgemeester van Nijmegen om vier horecabedrijven van onze cliënt, Adem Geyik, onmiddellijk te sluiten geschorst. De horecazaken mogen weer open, in ieder geval tot 6 weken nadat op het bezwaarschrift dat tegen het besluit is ingediend, is beslist. Adem Geyik lijkt het…

 • Het zwijgrecht van de onderneming

  Het zwijgrecht van de onderneming

  Vanaf 1976 kunnen naast natuurlijke personen ook rechtspersonen (bijvoorbeeld de besloten vennootschap of stichting) strafrechtelijk worden vervolgd. Welke regels zijn daarop van toepassing? Heeft een onderneming ook zwijgrecht? Hoe werkt dat in de praktijk? “You have the right to remain silent” Een veelgehoorde zin in politieseries. De politie houdt een verdachte van een strafbaar feit…

 • Rode kaart voor Openbaar Ministerie

  Rode kaart voor Openbaar Ministerie

  Een van de onderwerpen die in het sanctierecht veelvuldig aan de orde komt is de spanning tussen de verplichting van burgers en ondernemingen om enerzijds op grond van wetgeving aan allerlei overheidsinstanties informatie te verstrekken en anderzijds de uit het strafrecht ontleende waarborg dat niemand kan worden verplicht om mee te werken aan zijn eigen…

 • Rechtbank: afstraffing geklungel met etiketten bij DNA afname

  Rechtbank: afstraffing geklungel met etiketten bij DNA afname

  DNA-onderzoek Als iemand wegens een misdrijf wordt veroordeeld zal hij of zij, in bijna alle gevallen, een oproep ontvangen van het Openbaar Ministerie om DNA af te staan. Dat gebeurt op grond van de wet DNA-onderzoek bij veroordeelden. Van het afgenomen celmateriaal (wangslijm) wordt een DNA-profiel gemaakt dat vervolgens wordt opgeslagen in een landelijke databank.…