Contactgegevens
Telefoon: +31 88 4104411
E-mail: info@alexadvocaten.nl
Adres: Spoorstraat 43, 6602 AW Wijchen

Home » Incassokosten

Incassokosten

Onlangs hebben wij voor een cliënt een incasso gedaan. We stuurden een sommatie naar de schuldenaar (een bedrijf), waarin we ook incassokosten in rekening brachten. De schuldenaar betwiste de vordering niet, maar stelde wel dat wij hem eerst in gebreke hadden moeten stellen voordat de incassokosten in rekening konden worden gebracht. Dat verweer is onjuist, wij leggen u uit waarom.

Casus

Onze cliënt had een factuur gestuurd naar een klant, de betalingstermijn was verstreken en de factuur bleef onbetaald. De cliënt vroeg ons om de vordering bij de klant te incasseren. Stap één in dit incassotraject was het sturen van een sommatie naar de klant, de schuldenaar. De schuldenaar was in dit geval een bedrijf. In deze sommatie hebben wij de schuldenaar de kans gegeven om alsnog aan zijn betalingsverplichting te voldoen. Naast de hoofdsom, zijn de incassokosten en de wettelijke rente in rekening gebracht. Dat zijn immers kosten (schade) voor onze cliënt.

De schuldenaar betwiste de vordering niet, maar hij stelde zich op het standpunt dat hij de incassokosten niet hoefde te betalen. Zijn argument was dat wij hem eerst in gebreke hadden moeten stellen, voordat deze kosten verschuldigd zijn. Wij hebben vervolgens uitgelegd dat dit standpunt onjuist is.

Buitengerechtelijke incassokosten

Als een factuur niet binnen de gestelde termijn wordt betaald, mag de schuldeiser op grond van de wet incassokosten in rekening brengen. Dit worden de buitengerechtelijke incassokosten genoemd. De schuldeiser heeft kosten moeten maken, ofwel door er zelf tijd in te steken ofwel door juridische hulp in de schakelen, om de vordering te kunnen innen. Door de buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen, komen deze kosten voor rekening van de schuldenaar. De buitengerechtelijke incassokosten worden in principe berekend aan de hand van de zogenoemde BIK-staffel.

Onderscheid consument en bedrijf

Bij het in rekening brengen van buitengerechtelijke incassokosten wordt onderscheid gemaakt tussen bedrijven en consumenten.

Als de schuldenaar een consument is, dan mogen de buitengerechtelijke incassokosten niet direct in rekening worden gebracht. De schuldeiser moet namelijk eerst een zogenoemde veertiendagenbrief sturen, waarin hij de schuldenaar de tijd geeft om binnen veertien dagen de niet betaalde facturen alsnog te betalen. De Hoge Raad heeft bepaald dat de veertiendagentermijn aanvangt op het moment dat de brief bij de schuldenaar-consument is bezorgd. Als de schuldenaar-consument vervolgens weer niet betaalt, dan mag de schuldeiser wel de buitengerechtelijke incassokosten in rekening brengen.

Bij bedrijven ligt dit anders. De veertiendagenbrief is bij bedrijven niet verplicht. Als de schuldenaar een bedrijf is, mag de schuldeiser direct – nadat de betalingstermijn op de factuur is verstreken – de buitengerechtelijke incassokosten in rekening brengen. De schuldenaar-bedrijf is deze kosten dan verschuldigd. Stel dat de schuldenaar-bedrijf wel het factuurbedrag betaalt maar niet de buitengerechtelijke incassokosten, dan geldt de betaling eerst als vergoeding voor de rente en incassokosten. Een deel van het factuurbedrag blijft dan onbetaald. Indien nodig, kan bij de rechter betaling van het restantbedrag worden afgedwongen.

Wettelijke rente

Naast de buitengerechtelijke kosten kan de schuldeiser wettelijke rente over het factuurbedrag in rekening brengen. De wettelijke rente is in beginsel zowel door schuldenaar-consumenten als door schuldenaar-bedrijven direct verschuldigd nadat de betalingstermijn op de factuur is verstreken. De veertiendagenbrief is niet vereist. Voor schuldenaar-consumenten geldt wel de voorwaarde dat de wettelijke rente is aangekondigd. Dat kan bijvoorbeeld door op de factuur te vermelden dat rente in rekening wordt gebracht zodra de factuur is vervallen.

Terug naar de casus

In de incassozaak die wij voor onze cliënt behandelde, was de schuldenaar een bedrijf. De betalingstermijn op de factuur was verstreken. De schuldenaar was dus in verzuim en de vordering van onze cliënt was opeisbaar. De buitengerechtelijke incassokosten konden dus direct in rekening worden gebracht. Het verweer van de schuldenaar dat hij eerst in gebreke had moeten worden gesteld, was dan ook onjuist.

Uiteindelijk heeft de schuldenaar ook het volledige bedrag, inclusief kosten en rente, betaald.

Wij helpen u!

Ieder bedrijf maakt wel eens mee dat een factuur niet binnen de gestelde termijn wordt betaald. Achter uw geld aangaan, kost vaak veel tijd, geld en energie en dat kunt u vermoedelijk beter aan andere zaken besteden. Bij ALEX advocaten hebben wij een incassodesk. Vanuit de incassodesk, helpen wij ondernemers met het innen van onbetaalde vorderingen.

Heeft u een onbetaalde vordering? Neemt u dan gerust contact op met een van onze medewerkers van de incassodesk (Linda Jacobs, Robin Link of Kelly Weijdt) om de mogelijkheden te bespreken.

Kelly Weijdt

Contact opnemen

Naam
We reageren zo spoedig mogelijk, tijdens kantooruren.