Contactgegevens
Telefoon: +31 88 4104411
E-mail: info@alexadvocaten.nl
Adres: Spoorstraat 43, 6602 AW Wijchen

Home » Rente bij incassozaken

Rente bij incassozaken

Als ondernemer zit u niet te wachten op facturen die onbetaald blijven. U moet uw klanten onnodig achter de broek aanzitten om uw geld te krijgen. Dit kost veel tijd en energie. Doordat de factuur niet tijdig is betaald, loopt u bovendien rente mis. In deze blog zal worden uiteengezet wat de mogelijkheden zijn voor het innen van rente.

Naast rente kunt u (mogelijk) ook buitengerechtelijke incassokosten vorderen bij een niet-tijdige betaling.

Wanneer kan ik rente vorderen?

Rente kan worden gevorderd op het moment dat de schuldenaar in verzuim is. De schuldenaar is bijvoorbeeld in verzuim als:

  • de betaaldatum op de factuur is verstreken en de schuldenaar nog niet heeft betaald; of
  • als van tevoren géén uiterste betaaldatum is afgesproken, op het moment dat de schuldenaar een redelijk termijn krijgt om de betaling te voldoen, maar alsnog niet binnen deze termijn betaalt.

Wij adviseren altijd om een betaaldatum af te spreken en op de factuur te vermelden, zodat direct na het verstrijken van de uiterste betaaldatum de rente kan worden geëist.

Welke rente?

De wet bepaalt dat een schuldenaar rente verschuldigd is over het bedrag dat hij te laat heeft betaald. Vanzelfsprekend geldt: hoe hoger het bedrag en hoe langer de factuur onbetaald blijft, hoe hoger de verschuldigde rente.

Bij het bepalen van de hoogte van de rente moet eerst worden gekeken welke vorm rente van toepassing is. Er zijn drie vormen van rente:

  • de wettelijke rente (voor niet-handelstransacties)
  • de wettelijke handelsrente
  • de contractuele rente

Wettelijke (handels)rente

Als partijen niets hebben afgesproken, geldt de wettelijke rente. De wettelijke rente is de rente die de ondernemer op grond van de wet kan eisen bij zijn schuldenaar. In de wet is onderscheid gemaakt tussen (1) de wettelijke rente voor niet-handelstransacties, die geldt voor alle overeenkomsten met particulieren of consumenten; én (2) de wettelijke rente voor handelstransacties (oftewel wettelijke handelsrente), die geldt voor alle overeenkomsten tussen bedrijven.

Het onderscheid tussen de wettelijke rente en wettelijke handelsrente is met name relevant voor de hoogte van de rente. De wettelijke rente voor niet-handelstransacties is namelijk 6,0 % (per jaar in 2023, in 2024 gaat dit naar 7%) en de handelsrente bedraagt 12,0 % (per jaar in 2023, dit blijft in 2024 gelijk).

De contractuele rente

Partijen kunnen ook afspreken dat de betalende partij rente verschuldigd is bij te late betaling. Dit heet contractuele rente. Het staat partijen vrij om zelf te bepalen hoe hoog de contractuele rente is.

Voor het geval de contractueel afgesproken rente lager is dan de geldende wettelijke rente, helpt de wet de schuldeiser een handje: de contractuele rente wordt dan vervangen door de wettelijke rente.

Algemene voorwaarden

Tot slot, is het voor ondernemers raadzaam om een contractuele rente op te nemen in hun algemene voorwaarden. Op die manier kunt u ervoor zorgen dat bij elke opdracht van een klant een hoger rentepercentage geldt, zonder dat u daarover telkens met uw klanten moet onderhandelen.

In geval van een consument moet de ondernemer er rekening mee houden dat een (te) hoge contractuele rente niet altijd stand houdt. De contractuele rentebepaling in de algemene voorwaarden of de overeenkomst kan worden gekwalificeerd als een oneerlijk beding als het rentepercentage ruim boven de wettelijke rente ligt.

Wij helpen graag!

Heeft u last van niet-betalende klanten? ALEX advocaten kan u helpen. Ook met een juiste berekening van de wettelijke rente.

Kelly Weijdt

Contact opnemen

Naam
We reageren zo spoedig mogelijk, tijdens kantooruren.