Contactgegevens
Telefoon: +31 88 4104411
E-mail: info@alexadvocaten.nl
Adres: Spoorstraat 43, 6602 AW Wijchen

 • Even voorstellen…

  Even voorstellen…

  Mijn naam is Sylvie Eijkemans. Ik ben op dit moment student-stagiaire bij ALEX advocaten in Wijchen. Ik zal stage gaan lopen tot en met juni 2024. Middels dit bericht zal ik kort wat over mezelf vertellen. Ik zit op dit moment in het derde jaar van mijn opleiding HBO-Rechten aan de Juridische Hogeschool Avans. Ik…

 • Intern salderen omgevingsplan

  Intern salderen omgevingsplan

  In deze blog geef ik in een vraag / antwoordvorm informatie aan initiatiefnemers van projecten waarbij men in een omgevingsplan (voorheen: bestemmingsplan) of omgevingsvergunning (bopa) een beroep wil doen op ‘intern salderen’ met betrekking tot ‘stikstof’. De bestuursrechter omschrijft intern salderen als volgt: De vergelijking van de gevolgen van de beoogde situatie met de gevolgen…

 • Zorgplicht, maatwerkvoorschriften & lithium batterijen

  Zorgplicht, maatwerkvoorschriften & lithium batterijen

  De opslag van lithium batterijen (bijvoorbeeld bij een fietsengroothandel of een handel in onderhoudsmachines voor hoveniers is een (relatief) nieuwe activiteit.[1] In de praktijk lopen deze bedrijven er tegenaan dat de regels voor de opslag van deze batterijen onduidelijk zijn. Dit kan tot discussies met de omgevingsdienst leiden of met de opstal- en brandverzekering. In…

 • Maximering huurprijsverhoging geliberaliseerde huurovereenkomsten

  Maximering huurprijsverhoging geliberaliseerde huurovereenkomsten

  Met de Wet maximering huurprijsverhogingen geliberaliseerde huurovereenkomsten is de jaarlijkse huurverhoging voor huurwoningen in de vrije sector van 1 mei 2021 tot 30 april 2024 beperkt tot een maximum: inflatie + 1 procentpunt  of het gemiddelde van de CAO-loonindexcijfers + 1 procentpunt, maar net welke leidt tot de laagste huurprijsverhoging. Op basis hiervan is de…

 • Groene waterstof & de Omgevingswet

  Groene waterstof & de Omgevingswet

  In 2021 scheef ik een blog over de omgevingsvergunning voor de waterelektrolyser van GldH2.[1] In 2021 waren nog niet veel omgevingsvergunningen voor elektrolysers verleend. Inmiddels is daar enige verandering in gekomen. In deze blog bespreek ik het juridisch kader onder de Omgevingswet. Ik beschrijf ook de indieningsvereisten voor een omgevingsvergunning.[2] Ik begin deze blog met…

 • Nieuws ‘greenwashing’

  Nieuws ‘greenwashing’

  Omdat meer dan de helft van onderzochte duurzaamheidsclaims misleidend of ongefundeerd bleek, heeft de Europese Commissie twee richtlijnvoorstellen gedaan die greenwashing moeten voorkomen, te weten het Voorstel Versterking van de positie van de consument voor de groene transitie en het Voorstel Groene Claims. Het eerste voorstel heeft een definitief akkoord van het Europees Parlement en…

 • Nieuwe regels tegen ‘greenwashing’

  Nieuwe regels tegen ‘greenwashing’

  Duurzaamheidsreclame helpt de consument een bewuste keuze te maken om iets wel of niet aan te kopen. Hiermee wordt duurzamere consumptie bevorderd. Onjuiste of niet onderbouwde duurzaamheidscommunicatie kan de consument doen geloven dat een product of dienst duurzamer is dan deze daadwerkelijk is. De consument wordt hiermee misleid: greenwashing. In deze blog wordt context gegeven…

 • Planschade: van Wro naar Omgevingswet

  Planschade: van Wro naar Omgevingswet

  Inmiddels is het zo ver: de Omgevingswet is in werking getreden. De Omgevingswet brengt tal van wijzigingen met zich, die al in verschillende blogs aan de orde zijn gekomen.[1] In deze blog belicht ik de planschade. Dit is schade in vermogen of inkomen als gevolg van een wijziging in de planologie (het bestemmingsplan/omgevingsplan). Ik zal…

 • Nieuwe wetgeving turboliquidaties

  Nieuwe wetgeving turboliquidaties

  Op 15 november 2023 is nieuwe wetgeving in werking getreden die misbruik van turboliquidaties tegen moet gaan. Het gaat om de Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie[BL1] . Wanneer er op het moment van liquidatie (vrijwel) geen baten meer zijn, kan de rechtspersoon worden geliquideerd. Een besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders tot ontbinding gevolgd door een…

 • Laadpalen onder de Omgevingswet

  Laadpalen onder de Omgevingswet

  In 2022 schreef ik een blog over vergunningvrije laadpalen. Deze zijn geschreven onder het regime van de Wabo. In deze blog vertel ik of het regime onder de Omgevingswet wijzigt. (Spoiler alert! Het antwoord is nee.) Op dit moment is het plaatsen van laadpalen vergunningvrij, zowel voor de activiteit bouwen (artikel 2.1 lid 1 sub…

 • Van wie is het ongeboren veulen?

  Van wie is het ongeboren veulen?

  Van wie is het ongeboren veulen als een drachtige merrie wordt verkocht? Van de koper, zo oordeelde de Rechtbank in Zwolle op 30 augustus 2023. Kort samengevat ging de zaak over een verkoper die zijn drachtige merrie verkocht aan een koper. Enkele maanden na de verkoop beviel de merrie van een veulen. De verkoper stelde…

 • Wat komt er in de plaats van de kruimelvergunning?

  Wat komt er in de plaats van de kruimelvergunning?

  Onder de Omgevingswet verdwijnt de kruimelregeling[1]. Deze regeling maakt het tot eind 2023 mogelijk dat allerlei bouwprojecten (van klein tot best wel groot) met een reguliere procedure vergunbaar zijn. Stel dat je project nu past binnen de kaders van de kruimelregeling, maar het project pas gaat lopen in 2024, wat verandert er dan onder de…