Contactgegevens
Telefoon: +31 88 4104411
E-mail: info@alexadvocaten.nl
Adres: Spoorstraat 43, 6602 AW Wijchen

 • Fictieve vergunningsaanvraag voor EnergieOpslagSysteem

  Fictieve vergunningsaanvraag voor EnergieOpslagSysteem

  In de blog hiervoor heb ik het juridisch kader voor EOS in de Omgevingswet toegelicht. In deze blog zal ik alle aspecten en aandachtspunten bespreken met betrekking tot een fictieve vergunningsaanvraag. Voor deze casus ga ik uit van een initiatiefnemer die op een industrieterrein een grootschalige EOS wil realiseren. De systemen zullen worden gekoppeld aan…

 • EnergieOpslagSystemen (EOS) onder de Omgevingswet

  EnergieOpslagSystemen (EOS) onder de Omgevingswet

  Energieopslagsystemen zijn onmisbaar als het gaat om het stimuleren van de energietransitie en worden laatste jaren steeds populairder in duurzaamheidprojecten. In het kader van mijn afstudeeronderzoek[1] heb ik mij verdiept in de regelgeving voor energieopslagsystemen in de Omgevingswet die op 1 januari 2024 in werking is getreden. In deze blog zal ik een uitleg geven…

 • Zorgplicht, maatwerkvoorschriften & lithium batterijen

  Zorgplicht, maatwerkvoorschriften & lithium batterijen

  De opslag van lithium batterijen (bijvoorbeeld bij een fietsengroothandel of een handel in onderhoudsmachines voor hoveniers is een (relatief) nieuwe activiteit.[1] In de praktijk lopen deze bedrijven er tegenaan dat de regels voor de opslag van deze batterijen onduidelijk zijn. Dit kan tot discussies met de omgevingsdienst leiden of met de opstal- en brandverzekering. In…

 • Groene waterstof & de Omgevingswet

  Groene waterstof & de Omgevingswet

  In 2021 scheef ik een blog over de omgevingsvergunning voor de waterelektrolyser van GldH2.[1] In 2021 waren nog niet veel omgevingsvergunningen voor elektrolysers verleend. Inmiddels is daar enige verandering in gekomen. In deze blog bespreek ik het juridisch kader onder de Omgevingswet. Ik beschrijf ook de indieningsvereisten voor een omgevingsvergunning.[2] Ik begin deze blog met…

 • Nieuws ‘greenwashing’

  Nieuws ‘greenwashing’

  Omdat meer dan de helft van onderzochte duurzaamheidsclaims misleidend of ongefundeerd bleek, heeft de Europese Commissie twee richtlijnvoorstellen gedaan die greenwashing moeten voorkomen, te weten het Voorstel Versterking van de positie van de consument voor de groene transitie en het Voorstel Groene Claims. Het eerste voorstel heeft een definitief akkoord van het Europees Parlement en…

 • Nieuwe regels tegen ‘greenwashing’

  Nieuwe regels tegen ‘greenwashing’

  Duurzaamheidsreclame helpt de consument een bewuste keuze te maken om iets wel of niet aan te kopen. Hiermee wordt duurzamere consumptie bevorderd. Onjuiste of niet onderbouwde duurzaamheidscommunicatie kan de consument doen geloven dat een product of dienst duurzamer is dan deze daadwerkelijk is. De consument wordt hiermee misleid: greenwashing. In deze blog wordt context gegeven…

 • Nationaal Plan Energiesysteem (NPE)

  Nationaal Plan Energiesysteem (NPE)

  In juli 2023 heeft het kabinet het concept NPE gepubliceerd. Uitvoering van het plan moet ertoe leiden dat Nederland in 2050 klimaatneutraal kan zijn. Het plan bevat een visie voor het energiesysteem tot 2050. Het doel is dat fossiele bronnen verdwijnen en hernieuwbare bronnen de plaats daarvan geheel innemen. In de podcast van Energeia van…

 • Energietransitie in de gebouwde omgeving

  Energietransitie in de gebouwde omgeving

  In nieuwbouwwijken zijn gasaansluitingen niet toegestaan. Bij bestaande bouw is de transitie van gas naar andere bronnen van verwarmen een hot issue. Casus In deze blog bespreken wij een bijzondere casus van een wooncomplex dat wordt verwarmd (en gekoeld) met een eigen warmte- en koudevoorziening op eigen terrein. De woonruimte in het gebouw wordt verhuurd…