Contactgegevens
Telefoon: +31 88 4104411
E-mail: info@alexadvocaten.nl
Adres: Spoorstraat 43, 6602 AW Wijchen

 • Huur en faillissementen

  Huur en faillissementen

  Op 1 september 2020 publiceerde Atradius haar meest recente faillissementsvooruitzichten voor 2020 en 2021. Het daarin geschetste vooruitzicht is somber: het aantal faillissementen wereldwijd zal in 2020 naar verwachting stijgen met 26 procent. Nederland scoort in dat opzicht bovengemiddeld met een geschatte stijging van 34 procent. Daarmee behoort Nederland tot de landen met de grootste…

 • Verhuur illegale woonruimte

  Verhuur illegale woonruimte

  De vraag naar (enigszins) betaalbare woonruimte in de vrije sector is groot. Het aanbod is bepekt. Dat stuwt de huurprijzen op. Als gevolg daarvan kan het erg lucratief zijn om één huurwoning te verbouwen tot meerdere kamers, studio’s of appartementen en die vervolgens elk apart te verhuren. Meerdere vergunningen Voor het verbouwen van één woning…

 • Is de verhuurder overtreder?

  Is de verhuurder overtreder?

  Een gemeente treedt handhavend op tegen een verhuurder, terwijl de huurder heeft gebouwd zonder omgevingsvergunning. Vraag: mag de gemeente handhavend optreden tegen de verhuurder? Antwoord: dat hangt ervan af of de verhuurder (mede)pleger van de overtreding is. Wettelijk kader Voor de bevoegdheid tot handhaving geldt het volgende wettelijk kader. Artikel 2.1 lid 1 onder a, van de Wabo luidt: Het…

 • Help, mijn huurder betaalt niet!

  Help, mijn huurder betaalt niet!

  “Oh, ja stom…. Dat is me helemaal ontschoten. ….. Nee komt goed, ik betaal morgen.” Herkenbaar? In de praktijk komt het niet vaak voor dat een huurder dit zegt en ‘morgen’ ook daadwerkelijk betaalt. Eigenlijk nooit. Toch trappen verhuurders hier (veel te) vaak in. “Ik heb hem al drie keer gebeld en elke keer zegt…

 • Opschorting huurbetaling

  Opschorting huurbetaling

  Huurbescherming, een doorn in het oog van verhuurders, een stok om mee te slaan voor huurders.  Door deze spreekwoordelijke stok voelen huurders zich gesterkt in hun rechtspositie. Dat is niet altijd onterecht, maar kan er ook toe leiden dat zij hun hand overspelen. Zo ook in een zaak waarin ik de verhuurder van een bedrijfsruimte…

 • Huurdersinvesteringen, hoe zit het daarmee?

  Huurdersinvesteringen, hoe zit het daarmee?

  Door te investeren in een gehuurde bedrijfsruimte voegt een huurder in veel gevallen waarde toe aan een pand dat niet van hem is. De eigenaar van de verhuurde zaak zal in principe eigenaar worden van de veranderingen en toevoegingen die de huurder aan de verhuurde bedrijfsruimte aanbrengt. Van deze investeringen heeft de huurder slechts profijt…

 • Zorgplicht van de verhuurmakelaar

  Zorgplicht van de verhuurmakelaar

  Of het nou gaat om woningen, winkelruimtes of kantoorpanden, veel huurovereenkomsten komen tot stand na bemiddeling door een verhuurmakelaar. De verhuurmakelaar zelf is geen partij bij de huurovereenkomst, maar speelt daarbij wel een belangrijke rol. Het bemiddelen bij de totstandkoming van een huurovereenkomst omvat meer dan enkel het plaatsen van een advertentie en het opstellen…

 • Hoofdverplichtingen van de verhuurder

  Hoofdverplichtingen van de verhuurder

  Op grond van de wet heeft een verhuurder twee hoofdverplichtingen. Deze twee verplichtingen gelden voor elke verhuurder, ongeacht wat er wordt verhuurd; een woning, een fiets, et cetera. 1. Terbeschikking stellen In de eerste plaats is de verhuurder verplicht om de verhuurde zaak ter beschikking van de huurder te stellen en te laten voor zover…

 • Hoofdverplichtingen van de huurder

  Hoofdverplichtingen van de huurder

  Op grond van de wet heeft een huurder vijf hoofdverplichtingen. Deze verplichtingen gelden voor elke huurder, ongeacht wat er wordt verhuurd; een woning, een fiets, et cetera. 1. Huur betalen De belangrijkste verplichting van de huurder is dat hij steeds tijdig en volledig de overeengekomen huur betaalt of de afgesproken tegenprestatie verricht. 2. Zich netjes…

 • De huurovereenkomst

  De huurovereenkomst

  De huurovereenkomst is een bijzondere overeenkomst. Dit betekent dat er voor de huurovereenkomst eigen, bijzondere regels gelden die apart in de wet zijn opgenomen: het huurrecht. Het huurrecht kan op van alles van toepassing zijn, van fietsen, auto’s en boten tot gereedschap, woningen en winkelruimtes. Definitie Huur is de overeenkomst waarbij partijen afspreken dat: de…

 • Koop breekt geen huur… toch?

  Koop breekt geen huur… toch?

  Met enige regelmaat worden huurders geconfronteerd met het feit dat de door hen gehuurde woning, kantoor- of bedrijfsruimte wordt verkocht en overgedragen aan een nieuwe eigenaar. Welke gevolgen dit precies heeft voor de verhouding tussen de huurder en deze nieuwe eigenaar weten beide partijen vaak niet. Maar koop breekt geen huur, toch? Dan verandert er…