Contactgegevens
Telefoon: +31 88 4104411
E-mail: info@alexadvocaten.nl
Adres: Spoorstraat 43, 6602 AW Wijchen

 • De Wet goed verhuurderschap in de praktijk

  De Wet goed verhuurderschap in de praktijk

  De komst van nieuwe wetgeving zorgt (bijna) altijd voor onduidelijkheid. Sinds 1 juli 2023 is de Wet goed verhuurderschap (WGV) van kracht. Voor alle verhuurders in Nederland die nu hun wenkbrauwen optrekken, kom uit je stoel. Het belang van de wet moet ingezien worden en elke verhuurder, verhuurbemiddelaar en beheerder moet als gevolg van de…

 • Maximering huurprijsverhoging geliberaliseerde huurovereenkomsten

  Maximering huurprijsverhoging geliberaliseerde huurovereenkomsten

  Met de Wet maximering huurprijsverhogingen geliberaliseerde huurovereenkomsten is de jaarlijkse huurverhoging voor huurwoningen in de vrije sector van 1 mei 2021 tot 30 april 2024 beperkt tot een maximum: inflatie + 1 procentpunt  of het gemiddelde van de CAO-loonindexcijfers + 1 procentpunt, maar net welke leidt tot de laagste huurprijsverhoging. Op basis hiervan is de…

 • Huurcommissie | Kantonrechter

  Huurcommissie | Kantonrechter

  Huurders en verhuurders van (sociale-)woonruimte kunnen naar de Huurcommissie stappen als zij een geschil hebben met elkaar. Bijvoorbeeld over: De Huurcommissie behandelt zaken via de normale procedure of via een vereenvoudigde procedure. Die laatste wordt ook wel een voorzittersuitspraak genoemd. Inmiddels hebben de voorzittersuitspraken een hoge vlucht genomen, waarbij de voorzitter met regelmaat uitspraak doet,…

 • Huurwoning verduurzamen?

  Huurwoning verduurzamen?

  Stel je huurt een huis waar op het gebied van duurzaamheid nog het een en ander te winnen is. De woning heeft bijvoorbeeld nog enkel glas, een oude cv-ketel, niet of slecht geïsoleerde muren, geen dakisolatie en/of geen zonnepanelen. Geen wettelijke plicht Om je woongenot te verhogen, je energierekening te verlagen en het milieu een…

 • Het energielabel en verduurzaming van huurpanden

  Het energielabel en verduurzaming van huurpanden

  Als verhuurder word je steeds vaker geconfronteerd met twee belangrijke ontwikkelingen in de vastgoedsector: de veranderende juridische aspecten van het huurrecht en de druk om je huurpanden te verduurzamen. Recentelijk heeft de Hoge Raad een prejudiciële beslissing genomen die beide aspecten samenbracht en de invloed ervan op verhuurders verhelderde. In deze blog licht ik de…

 • Let op met illegale verhuur van woonruimte!

  Let op met illegale verhuur van woonruimte!

  Mijn collega Pieter van Goor heeft eerder een blog geschreven over de verhuur van illegale woonruimte. In maart 2022 deed de rechtbank Midden-Nederland een uitspraak over dit onderwerp. De rechtbank oordeelde dat het niet informeren van de huurder(s) dat sprake is van illegale verhuur van woonruimte in dit geval kwalificeert als een oneerlijke handelspraktijk. Met…

 • Doe je aangifte van een drugslab in je pand?

  Doe je aangifte van een drugslab in je pand?

  Als verhuurder verhuur  je een pand aan een huurder. Bij een regulier controle bezoek tref je sporen van een drugslab aan. Wat nu? Moet je hiervan aangifte doen? Aangifte Iedereen die weet (of redelijkerwijs vermoedt) dat er een strafbaar feit wordt gepleegd, in dit geval vermoedens van een drugslab, heeft het recht[1] om aangifte te…

 • Koopoptie in huurovereenkomst

  Koopoptie in huurovereenkomst

  Het komt regelmatig voor dat een huurder en een verhuurder een koopoptie opnemen in de huurovereenkomst met als doel dat de huurder op enig moment eigenaar kan worden van het gehuurde. De omschrijving van de koopoptie is daarbij van cruciaal belang. Op het moment dat het onduidelijk is in de huurovereenkomst wat de koopoptie inhoudt,…

 • Huurprijs en WOZ-waarde

  Huurprijs en WOZ-waarde

  Één van de onderdelen om te beoordelen of een huurprijs redelijk is, is de WOZ-waarde. Maar wat nou als die WOZ-waarde ontbreekt (of niet meer representatief is), omdat er bijvoorbeeld sprake is van nieuwbouw of renovatie? Hoe wordt dan getoetst of de huurprijs redelijk is? In deze blog leggen we dat uit. De overeengekomen huurprijs…

 • Let op bij huur-/zorgovereenkomsten!

  Let op bij huur-/zorgovereenkomsten!

  Stel: verhuurder Verhuurma B.V. sluit met een huurder Zorgma B.V. een hoofdhuurovereenkomst betreffende de verhuur van een groot complex bestaande uit verschillende ruimtes. Zorgma B.V. gaat vervolgens door middel van onderhuurovereenkomsten deze (woon)ruimtes verhuren aan bewoners die zorgbehoevend zijn. Een casus, die wellicht wat kort door de bocht is geschetst, maar regelmatig voorkomt in de…

 • Tijdelijke huurovereenkomst woonruimte

  Tijdelijke huurovereenkomst woonruimte

  Met de invoering van de Wet doorstroming huurmarkt[1] is het mogelijk geworden om zelfstandige woningen tijdelijk – voor een periode van maximaal twee jaar – te verhuren. Maar hoe werkt dat in de praktijk? En wat als partijen er onderling niet uitkomen en naar de rechter moeten? Het komt namelijk nog wel eens voor dat…

 • Huur en collectieve verwarmingsinstallaties

  Huur en collectieve verwarmingsinstallaties

  In 2014 trad de Warmtewet in werking. Het doel van deze wet is om gebruikers (consumenten) van collectieve verwarmingsinstallaties te beschermen tegen (te) hoge tarieven en onvoldoende leveringszekerheid. Kapitaals- en onderhoudskosten Sindsdien is er veel te doen geweest over de kapitaals- en onderhoudskosten (het zogenaamde vastrecht) van collectieve verwarmingsinstallaties en de wijze waarop deze kosten…