Contactgegevens
Telefoon: +31 88 4104411
E-mail: info@alexadvocaten.nl
Adres: Spoorstraat 43, 6602 AW Wijchen

 • Intern salderen omgevingsplan

  Intern salderen omgevingsplan

  In deze blog geef ik in een vraag / antwoordvorm informatie aan initiatiefnemers van projecten waarbij men in een omgevingsplan (voorheen: bestemmingsplan) of omgevingsvergunning (bopa) een beroep wil doen op ‘intern salderen’ met betrekking tot ‘stikstof’. De bestuursrechter omschrijft intern salderen als volgt: De vergelijking van de gevolgen van de beoogde situatie met de gevolgen…

 • Zorgplicht, maatwerkvoorschriften & lithium batterijen

  Zorgplicht, maatwerkvoorschriften & lithium batterijen

  De opslag van lithium batterijen (bijvoorbeeld bij een fietsengroothandel of een handel in onderhoudsmachines voor hoveniers is een (relatief) nieuwe activiteit.[1] In de praktijk lopen deze bedrijven er tegenaan dat de regels voor de opslag van deze batterijen onduidelijk zijn. Dit kan tot discussies met de omgevingsdienst leiden of met de opstal- en brandverzekering. In…

 • Groene waterstof & de Omgevingswet

  Groene waterstof & de Omgevingswet

  In 2021 scheef ik een blog over de omgevingsvergunning voor de waterelektrolyser van GldH2.[1] In 2021 waren nog niet veel omgevingsvergunningen voor elektrolysers verleend. Inmiddels is daar enige verandering in gekomen. In deze blog bespreek ik het juridisch kader onder de Omgevingswet. Ik beschrijf ook de indieningsvereisten voor een omgevingsvergunning.[2] Ik begin deze blog met…

 • Planschade: van Wro naar Omgevingswet

  Planschade: van Wro naar Omgevingswet

  Inmiddels is het zo ver: de Omgevingswet is in werking getreden. De Omgevingswet brengt tal van wijzigingen met zich, die al in verschillende blogs aan de orde zijn gekomen.[1] In deze blog belicht ik de planschade. Dit is schade in vermogen of inkomen als gevolg van een wijziging in de planologie (het bestemmingsplan/omgevingsplan). Ik zal…

 • Laadpalen onder de Omgevingswet

  Laadpalen onder de Omgevingswet

  In 2022 schreef ik een blog over vergunningvrije laadpalen. Deze zijn geschreven onder het regime van de Wabo. In deze blog vertel ik of het regime onder de Omgevingswet wijzigt. (Spoiler alert! Het antwoord is nee.) Op dit moment is het plaatsen van laadpalen vergunningvrij, zowel voor de activiteit bouwen (artikel 2.1 lid 1 sub…

 • Wat komt er in de plaats van de kruimelvergunning?

  Wat komt er in de plaats van de kruimelvergunning?

  Onder de Omgevingswet verdwijnt de kruimelregeling[1]. Deze regeling maakt het tot eind 2023 mogelijk dat allerlei bouwprojecten (van klein tot best wel groot) met een reguliere procedure vergunbaar zijn. Stel dat je project nu past binnen de kaders van de kruimelregeling, maar het project pas gaat lopen in 2024, wat verandert er dan onder de…

 • Vergunningvrij bouwen onder de Omgevingswet

  Vergunningvrij bouwen onder de Omgevingswet

  Voor veel ruimtelijke projecten creëert de Omgevingswet een nieuw speelveld. Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet rijzen dan ook heel wat vragen. Denk aan de vraag wat er gebeurt met een huidige, lopende vergunningaanvraag. Of hoe het instrument ‘programma’ onder de Omgevingswet wordt toegepast. Ook het vergunningvrij bouwen is aan verandering onderhevig en is dan…

 • De playground van de Omgevingswet

  De playground van de Omgevingswet

  Jaren geleden ging ik naar het eerste congres van het Instituut voor Bouwrecht over de #Omgevingswet. Ik herinner me dat Jan Struiksma uitlegde dat hij het nut er niet van in zag. Een simpel Zwitsers zakmes met een mesje en een flesopener volstond. Zo’n dik mes, met alle tools, is alleen maar onhandig. Affijn, de rest is geschiedenis zou je…

 • Bouwers, bedrijfsmiddelen en emissies

  Bouwers, bedrijfsmiddelen en emissies

  Op 1 januari 2024 treedt de Omgevingswet in werking. Tegelijkertijd treedt het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) in werking.[1] Het Bbl is de opvolger (en meer) van het (huidige) Bouwbesluit. Het Bbl geeft (onder andere) regels over het uitvoeren van bouw- en sloopwerkzaamheden. Voor wie Deze blog gaat over een specifieke bepaling in het Bbl die…

 • Het programma onder de Omgevingswet

  Het programma onder de Omgevingswet

  Deze blog gaat over het instrument ‘vrijwillig programma’ onder de Omgevingswet, aan de hand van een casus over gebiedsontwikkeling (transformatie). Organische transformatie Een initiatiefnemer is eigenaar van een voormalig industrieel complex dat in de afgelopen jaren met verschillende omgevingsvergunningen ‘organisch’ is getransformeerd. Er is veel gebeurd op het terrein. Denk aan transformaties van oude gebouwen…

 • Gebouw isoleren? Denk aan de vleermuis!

  Gebouw isoleren? Denk aan de vleermuis!

  Hoge energiekosten of de wens tot verduurzamen: het is voor gebouweigenaren aantrekkelijk zijn om hun panden (beter) te isoleren. Toch is dit niet zo makkelijk als het lijkt. Bij het isoleren van je bedrijfspand of woning, moet er eerst aan de hand van ecologisch onderzoek worden vastgesteld of er geen vleermuizen in de muren kunnen…

 • Spuitzones – actualiteiten

  Spuitzones – actualiteiten

  Wat zijn spuitzones? Spuitzones of spuitvrije zones zijn grondstroken tussen agrarische functies en gevoelige functies (zoals wonen of recreatie) waarop geen gewasbeschermingsmiddelen toegepast mogen worden. Veel praktijkvragen Ik heb naar aanleiding van mijn eerdere blog, heel veel vragen gekregen over de uitwerking van spuitzones in de praktijk. Ik heb ook diverse dossiers in behandeling die…