Contactgegevens
Telefoon: +31 88 4104411
E-mail: info@alexadvocaten.nl
Adres: Spoorstraat 43, 6602 AW Wijchen

 • Bestrijdingsmiddelen omstreden?

  Bestrijdingsmiddelen omstreden?

  Deze blog sluit aan bij drie eerdere blogs over spuitzones (zie blog 1, blog 2 en blog 3). Deze vierde blog gaat over de toelating van stoffen op de markt in Nederland en gaat in op recente rechtspraak van de Europese rechter over het Nederlandse toelatingsbeleid. Ook komt de recente (civiele) rechtspraak met betrekking tot…

 • Spuitzones: op welke afstand?

  Spuitzones: op welke afstand?

  Na twee eerdere blogs over spuitzones (zie blog 1 en blog 2) is het tijd voor een update. In deze blog bespreek ik concreet actuele jurisprudentie waarin juist wel of juist niet is afgeweken van de vuistregel van 50 meter tussen een agrarische bestemming waar bestrijdingsmiddelen[1] worden toegepast en gevoelige functies zoals wonen. Ik bespreek…

 • Een paard houden bij je woonhuis, wanneer mag dat?  

  Een paard houden bij je woonhuis, wanneer mag dat?  

  Je zet een stap in je achtertuin en je kunt je paard al zien en knuffelen. Hoe gezellig en ideaal zou dat zijn? Gewoon je paard houden in je achtertuin bij je woonhuis. Waarom zou dat niet kunnen? Zo gemakkelijk blijkt dat in de praktijk niet te zijn. Wat voor een hond of een kat…

 • Fictieve vergunningsaanvraag voor EnergieOpslagSysteem

  Fictieve vergunningsaanvraag voor EnergieOpslagSysteem

  In de blog hiervoor heb ik het juridisch kader voor EOS in de Omgevingswet toegelicht. In deze blog zal ik alle aspecten en aandachtspunten bespreken met betrekking tot een fictieve vergunningsaanvraag. Voor deze casus ga ik uit van een initiatiefnemer die op een industrieterrein een grootschalige EOS wil realiseren. De systemen zullen worden gekoppeld aan…

 • EnergieOpslagSystemen (EOS) onder de Omgevingswet

  EnergieOpslagSystemen (EOS) onder de Omgevingswet

  Energieopslagsystemen zijn onmisbaar als het gaat om het stimuleren van de energietransitie en worden laatste jaren steeds populairder in duurzaamheidprojecten. In het kader van mijn afstudeeronderzoek[1] heb ik mij verdiept in de regelgeving voor energieopslagsystemen in de Omgevingswet die op 1 januari 2024 in werking is getreden. In deze blog zal ik een uitleg geven…

 • Projectontwikkeling en schadevergoedingsovereenkomsten

  Projectontwikkeling en schadevergoedingsovereenkomsten

  Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet spreken we niet langer over ‘planschade’.[1] Iemand die schade leidt als gevolg van een planologische ontwikkeling, moet nu een verzoek indienen tot toekenning van nadeelcompensatie (“schadevordering”). Er is meer veranderd dan alleen een naam. Projectontwikkelaars moeten opletten. Waarop precies, dat leg ik uit in deze blog aan de hand…

 • Intern salderen omgevingsplan

  Intern salderen omgevingsplan

  In deze blog geef ik in een vraag / antwoordvorm informatie aan initiatiefnemers van projecten waarbij men in een omgevingsplan (voorheen: bestemmingsplan) of omgevingsvergunning (bopa) een beroep wil doen op ‘intern salderen’ met betrekking tot ‘stikstof’. De bestuursrechter omschrijft intern salderen als volgt: De vergelijking van de gevolgen van de beoogde situatie met de gevolgen…

 • Zorgplicht, maatwerkvoorschriften & lithium batterijen

  Zorgplicht, maatwerkvoorschriften & lithium batterijen

  De opslag van lithium batterijen (bijvoorbeeld bij een fietsengroothandel of een handel in onderhoudsmachines voor hoveniers is een (relatief) nieuwe activiteit.[1] In de praktijk lopen deze bedrijven er tegenaan dat de regels voor de opslag van deze batterijen onduidelijk zijn. Dit kan tot discussies met de omgevingsdienst leiden of met de opstal- en brandverzekering. In…

 • Groene waterstof & de Omgevingswet

  Groene waterstof & de Omgevingswet

  In 2021 scheef ik een blog over de omgevingsvergunning voor de waterelektrolyser van GldH2.[1] In 2021 waren nog niet veel omgevingsvergunningen voor elektrolysers verleend. Inmiddels is daar enige verandering in gekomen. In deze blog bespreek ik het juridisch kader onder de Omgevingswet. Ik beschrijf ook de indieningsvereisten voor een omgevingsvergunning.[2] Ik begin deze blog met…

 • Planschade: van Wro naar Omgevingswet

  Planschade: van Wro naar Omgevingswet

  Inmiddels is het zo ver: de Omgevingswet is in werking getreden. De Omgevingswet brengt tal van wijzigingen met zich, die al in verschillende blogs aan de orde zijn gekomen.[1] In deze blog belicht ik de planschade. Dit is schade in vermogen of inkomen als gevolg van een wijziging in de planologie (het bestemmingsplan/omgevingsplan). Ik zal…

 • Laadpalen onder de Omgevingswet

  Laadpalen onder de Omgevingswet

  In 2022 schreef ik een blog over vergunningvrije laadpalen. Deze zijn geschreven onder het regime van de Wabo. In deze blog vertel ik of het regime onder de Omgevingswet wijzigt. (Spoiler alert! Het antwoord is nee.) Op dit moment is het plaatsen van laadpalen vergunningvrij, zowel voor de activiteit bouwen (artikel 2.1 lid 1 sub…

 • Wat komt er in de plaats van de kruimelvergunning?

  Wat komt er in de plaats van de kruimelvergunning?

  Onder de Omgevingswet verdwijnt de kruimelregeling[1]. Deze regeling maakt het tot eind 2023 mogelijk dat allerlei bouwprojecten (van klein tot best wel groot) met een reguliere procedure vergunbaar zijn. Stel dat je project nu past binnen de kaders van de kruimelregeling, maar het project pas gaat lopen in 2024, wat verandert er dan onder de…