Contactgegevens
Telefoon: +31 88 4104411
E-mail: info@alexadvocaten.nl
Adres: Spoorstraat 43, 6602 AW Wijchen

  • Intern salderen omgevingsplan

    Intern salderen omgevingsplan

    In deze blog geef ik in een vraag / antwoordvorm informatie aan initiatiefnemers van projecten waarbij men in een omgevingsplan (voorheen: bestemmingsplan) of omgevingsvergunning (bopa) een beroep wil doen op ‘intern salderen’ met betrekking tot ‘stikstof’. De bestuursrechter omschrijft intern salderen als volgt: De vergelijking van de gevolgen van de beoogde situatie met de gevolgen…

  • Zorgplicht, maatwerkvoorschriften & lithium batterijen

    Zorgplicht, maatwerkvoorschriften & lithium batterijen

    De opslag van lithium batterijen (bijvoorbeeld bij een fietsengroothandel of een handel in onderhoudsmachines voor hoveniers is een (relatief) nieuwe activiteit.[1] In de praktijk lopen deze bedrijven er tegenaan dat de regels voor de opslag van deze batterijen onduidelijk zijn. Dit kan tot discussies met de omgevingsdienst leiden of met de opstal- en brandverzekering. In…

  • Groene waterstof & de Omgevingswet

    Groene waterstof & de Omgevingswet

    In 2021 scheef ik een blog over de omgevingsvergunning voor de waterelektrolyser van GldH2.[1] In 2021 waren nog niet veel omgevingsvergunningen voor elektrolysers verleend. Inmiddels is daar enige verandering in gekomen. In deze blog bespreek ik het juridisch kader onder de Omgevingswet. Ik beschrijf ook de indieningsvereisten voor een omgevingsvergunning.[2] Ik begin deze blog met…

  • Laadpalen onder de Omgevingswet

    Laadpalen onder de Omgevingswet

    In 2022 schreef ik een blog over vergunningvrije laadpalen. Deze zijn geschreven onder het regime van de Wabo. In deze blog vertel ik of het regime onder de Omgevingswet wijzigt. (Spoiler alert! Het antwoord is nee.) Op dit moment is het plaatsen van laadpalen vergunningvrij, zowel voor de activiteit bouwen (artikel 2.1 lid 1 sub…

  • Wat komt er in de plaats van de kruimelvergunning?

    Wat komt er in de plaats van de kruimelvergunning?

    Onder de Omgevingswet verdwijnt de kruimelregeling[1]. Deze regeling maakt het tot eind 2023 mogelijk dat allerlei bouwprojecten (van klein tot best wel groot) met een reguliere procedure vergunbaar zijn. Stel dat je project nu past binnen de kaders van de kruimelregeling, maar het project pas gaat lopen in 2024, wat verandert er dan onder de…

  • De playground van de Omgevingswet

    De playground van de Omgevingswet

    Jaren geleden ging ik naar het eerste congres van het Instituut voor Bouwrecht over de #Omgevingswet. Ik herinner me dat Jan Struiksma uitlegde dat hij het nut er niet van in zag. Een simpel Zwitsers zakmes met een mesje en een flesopener volstond. Zo’n dik mes, met alle tools, is alleen maar onhandig. Affijn, de rest is geschiedenis zou je…

  • Bouwers, bedrijfsmiddelen en emissies

    Bouwers, bedrijfsmiddelen en emissies

    Op 1 januari 2024 treedt de Omgevingswet in werking. Tegelijkertijd treedt het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) in werking.[1] Het Bbl is de opvolger (en meer) van het (huidige) Bouwbesluit. Het Bbl geeft (onder andere) regels over het uitvoeren van bouw- en sloopwerkzaamheden. Voor wie Deze blog gaat over een specifieke bepaling in het Bbl die…

  • Het programma onder de Omgevingswet

    Het programma onder de Omgevingswet

    Deze blog gaat over het instrument ‘vrijwillig programma’ onder de Omgevingswet, aan de hand van een casus over gebiedsontwikkeling (transformatie). Organische transformatie Een initiatiefnemer is eigenaar van een voormalig industrieel complex dat in de afgelopen jaren met verschillende omgevingsvergunningen ‘organisch’ is getransformeerd. Er is veel gebeurd op het terrein. Denk aan transformaties van oude gebouwen…

  • Nationaal Plan Energiesysteem (NPE)

    Nationaal Plan Energiesysteem (NPE)

    In juli 2023 heeft het kabinet het concept NPE gepubliceerd. Uitvoering van het plan moet ertoe leiden dat Nederland in 2050 klimaatneutraal kan zijn. Het plan bevat een visie voor het energiesysteem tot 2050. Het doel is dat fossiele bronnen verdwijnen en hernieuwbare bronnen de plaats daarvan geheel innemen. In de podcast van Energeia van…

  • Spuitzones – actualiteiten

    Spuitzones – actualiteiten

    Wat zijn spuitzones? Spuitzones of spuitvrije zones zijn grondstroken tussen agrarische functies en gevoelige functies (zoals wonen of recreatie) waarop geen gewasbeschermingsmiddelen toegepast mogen worden. Veel praktijkvragen Ik heb naar aanleiding van mijn eerdere blog, heel veel vragen gekregen over de uitwerking van spuitzones in de praktijk. Ik heb ook diverse dossiers in behandeling die…

  • Omgevingswet en overgangsrecht

    Omgevingswet en overgangsrecht

    In deze blog behandelen we de vraag welk overgangsrecht van toepassing is op een omgevingsvergunning die wordt aangevraagd voor bouwen en voor de afwijking van het bestemmingsplan voor een project[1]. We sluiten af met een tip voor projectontwikkelaars. Onder de Omgevingswet Onder de Omgevingswet wordt een omgevingsvergunning voor bouwen de omgevingsvergunning voor een technische bouwactiviteit.[2]…

  • Geurhinder en recyclingbedrijven (2/2)

    Geurhinder en recyclingbedrijven (2/2)

    Wat zijn de praktische problemen van geurhinder bij recyclingbedrijven? In deze tweede blog van mijn afstudeeronderzoek ga ik de praktische problemen van geurhinder bij recyclingbedrijven uiteenzetten. Ook zal ik bij elk praktisch probleem een voorbeeld geven in hoeverre het een rol speelt bij de beoordeling van een vergunning. Het meten van geur Geur wordt door…