Contactgegevens
Telefoon: +31 88 4104411
E-mail: info@alexadvocaten.nl
Adres: Spoorstraat 43, 6602 AW Wijchen

 • Spuitzones: op welke afstand?

  Spuitzones: op welke afstand?

  Na twee eerdere blogs over spuitzones (zie blog 1 en blog 2) is het tijd voor een update. In deze blog bespreek ik concreet actuele jurisprudentie waarin juist wel of juist niet is afgeweken van de vuistregel van 50 meter tussen een agrarische bestemming waar bestrijdingsmiddelen[1] worden toegepast en gevoelige functies zoals wonen. Ik bespreek…

 • Projectontwikkeling en schadevergoedingsovereenkomsten

  Projectontwikkeling en schadevergoedingsovereenkomsten

  Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet spreken we niet langer over ‘planschade’.[1] Iemand die schade leidt als gevolg van een planologische ontwikkeling, moet nu een verzoek indienen tot toekenning van nadeelcompensatie (“schadevordering”). Er is meer veranderd dan alleen een naam. Projectontwikkelaars moeten opletten. Waarop precies, dat leg ik uit in deze blog aan de hand…

 • Vergunningvrij bouwen onder de Omgevingswet

  Vergunningvrij bouwen onder de Omgevingswet

  Voor veel ruimtelijke projecten creëert de Omgevingswet een nieuw speelveld. Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet rijzen dan ook heel wat vragen. Denk aan de vraag wat er gebeurt met een huidige, lopende vergunningaanvraag. Of hoe het instrument ‘programma’ onder de Omgevingswet wordt toegepast. Ook het vergunningvrij bouwen is aan verandering onderhevig en is dan…

 • Intellectueel Eigendomsrecht en Duurzaamheid

  Intellectueel Eigendomsrecht en Duurzaamheid

  Maatregelen die getroffen worden indien sprake is van een inbreuk op IE rechten, zijn zelden duurzaam. Zo kan worden gevorderd dat de inbreukmakende waren uit de markt worden gehaald en worden vernietigd. Dit heeft een grote impact op het milieu. In deze blog ga ik in op de vraag of er geen duurzamere alternatieven te…

 • De playground van de Omgevingswet

  De playground van de Omgevingswet

  Jaren geleden ging ik naar het eerste congres van het Instituut voor Bouwrecht over de #Omgevingswet. Ik herinner me dat Jan Struiksma uitlegde dat hij het nut er niet van in zag. Een simpel Zwitsers zakmes met een mesje en een flesopener volstond. Zo’n dik mes, met alle tools, is alleen maar onhandig. Affijn, de rest is geschiedenis zou je…

 • Bouwers, bedrijfsmiddelen en emissies

  Bouwers, bedrijfsmiddelen en emissies

  Op 1 januari 2024 treedt de Omgevingswet in werking. Tegelijkertijd treedt het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) in werking.[1] Het Bbl is de opvolger (en meer) van het (huidige) Bouwbesluit. Het Bbl geeft (onder andere) regels over het uitvoeren van bouw- en sloopwerkzaamheden. Voor wie Deze blog gaat over een specifieke bepaling in het Bbl die…

 • Het programma onder de Omgevingswet

  Het programma onder de Omgevingswet

  Deze blog gaat over het instrument ‘vrijwillig programma’ onder de Omgevingswet, aan de hand van een casus over gebiedsontwikkeling (transformatie). Organische transformatie Een initiatiefnemer is eigenaar van een voormalig industrieel complex dat in de afgelopen jaren met verschillende omgevingsvergunningen ‘organisch’ is getransformeerd. Er is veel gebeurd op het terrein. Denk aan transformaties van oude gebouwen…

 • CHEMOURS: lessen voor het bedrijfsleven

  CHEMOURS: lessen voor het bedrijfsleven

  Chemours handelt onrechtmatig! Dat is de voorlopige stand van zaken in een procedure die de gemeenten Dordrecht, Papendrecht, Sliedrecht en Molenlanden hebben aangespannen tegen internationale concern Chemours. Op 27 september 2023 heeft de Rechtbank Rotterdam in een tussenvonnis geoordeeld dat de uitstoot van PFOA naar de lucht in de periode 1984 tot 1998 door Chemours…

 • Gebouw isoleren? Denk aan de vleermuis!

  Gebouw isoleren? Denk aan de vleermuis!

  Hoge energiekosten of de wens tot verduurzamen: het is voor gebouweigenaren aantrekkelijk zijn om hun panden (beter) te isoleren. Toch is dit niet zo makkelijk als het lijkt. Bij het isoleren van je bedrijfspand of woning, moet er eerst aan de hand van ecologisch onderzoek worden vastgesteld of er geen vleermuizen in de muren kunnen…

 • Huurwoning verduurzamen?

  Huurwoning verduurzamen?

  Stel je huurt een huis waar op het gebied van duurzaamheid nog het een en ander te winnen is. De woning heeft bijvoorbeeld nog enkel glas, een oude cv-ketel, niet of slecht geïsoleerde muren, geen dakisolatie en/of geen zonnepanelen. Geen wettelijke plicht Om je woongenot te verhogen, je energierekening te verlagen en het milieu een…

 • Het energielabel en verduurzaming van huurpanden

  Het energielabel en verduurzaming van huurpanden

  Als verhuurder word je steeds vaker geconfronteerd met twee belangrijke ontwikkelingen in de vastgoedsector: de veranderende juridische aspecten van het huurrecht en de druk om je huurpanden te verduurzamen. Recentelijk heeft de Hoge Raad een prejudiciële beslissing genomen die beide aspecten samenbracht en de invloed ervan op verhuurders verhelderde. In deze blog licht ik de…

 • Zonnepanelen plaatsen, opstalrecht of huur?

  Zonnepanelen plaatsen, opstalrecht of huur?

  Er zijn twee veelvoorkomende manieren van het opwekken van zonnestroom: Door middel van zonnepanelen die op een dak worden geplaatst; Door middel van een ‘zonnepark’ op land. Als je zonnepanelen plaatst op je eigen dak, of op je eigen grond, is er juridisch niet zoveel aan de hand. Anders wordt het als je zonnepanelen op…