Contactgegevens
Telefoon: +31 88 4104411
E-mail: info@alexadvocaten.nl
Adres: Spoorstraat 43, 6602 AW Wijchen

 • Nieuwe wetgeving turboliquidaties

  Nieuwe wetgeving turboliquidaties

  Op 15 november 2023 is nieuwe wetgeving in werking getreden die misbruik van turboliquidaties tegen moet gaan. Het gaat om de Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie[BL1] . Wanneer er op het moment van liquidatie (vrijwel) geen baten meer zijn, kan de rechtspersoon worden geliquideerd. Een besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders tot ontbinding gevolgd door een…

 • Aansprakelijkheid van bestuurders: onbehoorlijke taakvervulling

  Aansprakelijkheid van bestuurders: onbehoorlijke taakvervulling

  Eerder schreef ik al een blog over de aansprakelijkheid van bestuurders. Deze blog ging over de aansprakelijkheid van bestuurders tegenover derden, maar er is ook nog een andere aansprakelijkheidsgrond. Dat is de aansprakelijkheid van bestuurders tegenover de rechtspersoon zelf. Het gaat dan om “onbehoorlijke taakvervulling”. Onbehoorlijke taakvervulling Een bestuurder is tegenover de rechtspersoon verplicht tot…

 • Bestuurder: een one-man-show?

  Bestuurder: een one-man-show?

  De besloten vennootschap wordt vertegenwoordigd door haar bestuur en bestuurders. Maar hoe ver reikt deze vertegenwoordigingsbevoegdheid van de bestuurder eigenlijk? Het antwoord luidt: ver! Als meerdere partijen betrokken zijn of belang hebben bij de exploitatie van een onderneming, wordt het vaak niet wenselijk geacht dat één man of vrouw de bevoegdheid heeft om de onderneming…

 • Wwft en Wet Bibob: dubbelop?

  Wwft en Wet Bibob: dubbelop?

  In Nederland kennen we twee stelsels om de integriteit van ondernemingen te toetsen: voor de financiële sector de Wwft en voor beschikkingen vanuit de overheid de Wet Bibob. In deze blog wordt ingegaan op beide stelsels en wordt er gekeken of deze stelsels mogelijk zelfs als dubbelop kunnen worden beschouwd. De blog sluit af met…

 • Pensioenpremies: bestuurders hoofdelijk aansprakelijk

  Pensioenpremies: bestuurders hoofdelijk aansprakelijk

  Veel werkgevers zijn belast met de verantwoordelijkheid voor afdracht van pensioenpremies voor hun personeel. Vooral wanneer de onderneming op grond van de Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000 (Wet Bpf) onder een verplicht gesteld bedrijfstakpensioenfonds valt. De werknemer moet zijn werknemers dan aanmelden bij een pensioenfonds en hen een pensioenregeling van het pensioenfonds aanbieden.…

 • BV blijft voortbestaan na onterechte turboliquidatie

  BV blijft voortbestaan na onterechte turboliquidatie

  In de afgelopen maanden heb ik verschillende keren mogen adviseren over het opheffen van een rechtspersoon; een B.V., een vereniging of een stichting. In alle gevallen hadden zij daarvoor hun eigen redenen, maar elke rechtspersoon moet aan dezelfde strikte wettelijke regels voldoen. Om deze regels te omzeilen, heeft een bestuur(der) nog weleens de voorkeur voor…

 • Aandeelhoudersovereenkomst

  Aandeelhoudersovereenkomst

  Als u te maken heeft met een aandeelhoudersovereenkomst, of deze gaat laten opstellen, dan heeft u mogelijk vragen. In deze blog gaat advocaat Britt Loeffen in op deze overeenkomst. Anders dan bij statuten het geval is, is het niet verplicht om een aandeelhoudersovereenkomst op te stellen. Waarom zou je deze dan toch opstellen? Voordelen van…

 • WBTR treedt per 1 juli 2021 in werking; 5 tips om uw vereniging of stichting up to date te krijgen

  WBTR treedt per 1 juli 2021 in werking; 5 tips om uw vereniging of stichting up to date te krijgen

  Het is inmiddels bijna twee jaar geleden dat ik er al een blog  over schreef, maar op 1 juli 2021 is het dan eindelijk zover: de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) treedt in werking. Onder meer misstanden rond woningcorporaties en zorginstellingen hebben ertoe geleid dat de wetgever het tijd vond om bestuurders van stichtingen,…

 • Aansprakelijkheid van bestuurders

  Aansprakelijkheid van bestuurders

  Een populair onderwerp in de rechtspraak is de aansprakelijkheid van bestuurders (bestuurdersaansprakelijkheid). Vooral bij bestuurders van besloten vennootschappen ziet men dit leerstuk steeds vaker voorbij komen. BV is aansprakelijk Kenmerk en uitgangspunt van een besloten vennootschap is dat de bestuurder van deze vennootschap niet aansprakelijk is. De aansprakelijkheid blijft ‘in de BV’. Schuldeisers moeten aankloppen…

 • De personenvennootschappen gaan op de schop

  De personenvennootschappen gaan op de schop

  De maatschap, de vennootschap onder firma en de commanditaire vennootschap zijn aan modernisering toe. Althans dat vond de wetgever. Deze vennootschappen zouden namelijk niet meer passen bij de hedendaagse praktijk. Onder het Wetsvoorstel modernisering personenvennootschappen verdwijnen de maatschap, vof en commanditaire vennootschap. Enkele belangrijke aspecten uit het wetsvoorstel op een rij. De namen maatschap en…

 • De Vereniging

  De Vereniging

  Sportverenigingen, zoals de voetbalclub, tennisclub etc., maar ook de carnavalsvereniging, netwerkverenigingen en Vereniging Eigen Huis, zijn allemaal Verenigingen in de zin van de wet. De basis van de vereniging zijn de leden. Vereniging De vereniging is een rechtspersoon met leden die is gericht op een bepaald doel. Dat een vereniging een rechtspersoon is, betekent dat…

 • Algemene vergadering van een BV

  Algemene vergadering van een BV

  De Algemene Vergadering is verplicht voor elke BV. Tijdens ieder boekjaar wordt ten minste eenmaal een Algemene Vergadering gehouden of buiten vergadering besloten. Gewoonlijk wordt tijdens de Algemene Vergadering de jaarrekening vastgesteld. Vergadergerechtigden hebben het recht om bij de Vergadering aanwezig te zijn en daar het woord te voeren. Dit vergaderrecht komt toe aan: aandeelhouders;…