Contactgegevens
Telefoon: +31 88 4104411
E-mail: info@alexadvocaten.nl
Adres: Spoorstraat 43, 6602 AW Wijchen

 • De UPV Textiel: minimaliseren van afval

  De UPV Textiel: minimaliseren van afval

  De productie van kleding en andere soorten textiel heeft grote invloed op het milieu omdat daarvoor veel water, land, energie en chemicaliën nodig zijn. Ook veroorzaakt het veel afval. In Nederland eindigt meer dan 50% van het textiel bij het huishoudelijk afval. Om de impact van dit textielafval te minimaliseren, treedt op 1 juli 2023…

 • Doe je aangifte van een drugslab in je pand?

  Doe je aangifte van een drugslab in je pand?

  Als verhuurder verhuur  je een pand aan een huurder. Bij een regulier controle bezoek tref je sporen van een drugslab aan. Wat nu? Moet je hiervan aangifte doen? Aangifte Iedereen die weet (of redelijkerwijs vermoedt) dat er een strafbaar feit wordt gepleegd, in dit geval vermoedens van een drugslab, heeft het recht[1] om aangifte te…

 • Drie tips bij een vergunning met Bibob voorschriften

  Drie tips bij een vergunning met Bibob voorschriften

  Steeds vaker wordt er door het bevoegd gezag (de instantie die de vergunning verleent) een Bibob-toets uitgevoerd bij de aanvraag van een vergunning. Ondernemers in onder meer de horeca en het vastgoed krijgen hiermee te maken. Op grond van de Wet Bibob kan het bevoegd gezag toetsen of zij geen gevaar loopt dat zijn criminaliteit…

 • Beheer van leegstaande gebouwen

  Beheer van leegstaande gebouwen

  Gemeentes hebben ondermijning tegenwoordig hoog op de agenda staan. De onderwereld raakt steeds meer verweven met het bedrijfsleven, veelal op bedrijventerreinen. Dat roept een hoop vragen op voor gemeentes, maar ook voor ondernemers en pandeigenaren. Een van deze ‘problemen’ is het beheer van leegstaande gebouwen. Leegstaande agrarische en bedrijfsgebouwen, zeker die een beetje achteraf gelegen…

 • Verdedigingsbelang geschonden in boetezaak

  Verdedigingsbelang geschonden in boetezaak

  De verkoop van tabak en alcohol aan jongeren onder de 18 is voor de overheid nog altijd een doorn in het oog. Door de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (hierna: NVWA) wordt de laatste tijd vol ingezet op handhaving van deze regels. Dat doet de NVWA onder meer door de inzet van de zogenoemde mystery guests.…

 • Boete van € 2.500,= voor ouders van kind met mes. Goed plan?

  Boete van € 2.500,= voor ouders van kind met mes. Goed plan?

  Naar aanleiding van een aantal steekpartijen onder jongeren stelt burgemeester Aboutaleb van Rotterdam ouders, wiens kind voor de tweede keer met een mes op zak wordt opgepakt, een boete van € 2.500,= in het vooruitzicht. Hij wil daarmee die ouders treffen die, volgens Aboutaleb, niet verbaasd zijn dat hun kind een mes draagt. Omdat een…

 • ‘slecht levensgedrag’ in strijd met de Dienstenrichtlijn

  ‘slecht levensgedrag’ in strijd met de Dienstenrichtlijn

  De horeca is in Nederland met veel regels omgeven. Steeds vaker zien we dat burgemeesters harder willen optreden tegen horecazaken waar het (volgens de burgemeester) niet pluis is. Ook “slecht levensgedrag” van de exploitant kan reden zijn om een exploitatievergunning te weigeren dan wel in te trekken. Vaak doen burgemeesters dit op grond van bepalingen…

 • Visuele verontreiniging en begunstigingstermijn

  Visuele verontreiniging en begunstigingstermijn

  Ondernemingen in de industrie hebben te maken met veel wetten en regelgeving. Deze regels zijn er onder meer op gericht om het milieu te beschermen. Hoewel de bescherming van het milieu natuurlijk hoog in het vaandel moet staan, kan er een verschil tussen de theorie van de regel en de uitvoeringspraktijk ontstaan. Zeker als de…

 • Ondermijning

  Ondermijning

  Op 15 november, de dag van de ondernemer in Wijchen, bedankte wethouder Nick Derks van de gemeente Wijchen alle ondernemers voor hun dagelijkse inzet voor de goede zaak. Daarbij maakte hij een uitzondering voor drugsondernemingen. Die bedrijfstak is snel groeiend met ‘minder goede zaken’. Een vertegenwoordiger van het Platform Veilig Ondernemen nam de aanwezigen mee…

 • Taakstraf voor hinderen inspectie

  Taakstraf voor hinderen inspectie

  Op 4 september 2019 werd een ondernemer (eigenaar kapsalon) door de politierechter in Breda bij verstek veroordeeld tot een taakstraf van 60 uren waarvan 30 uren voorwaardelijk wegens ambtsdwang. De ondernemer had twee inspecteurs van Szw bij een inspectiebezoek aan zijn bedrijf zodanig agressief bejegend, dat het inspectiebezoek moest worden afgebroken. Volgens het proces-verbaal, dat…

 • De Wet Bibob? Dat gaat best ver!

  De Wet Bibob? Dat gaat best ver!

  Op 4 juli 2019 verscheen er een artikel in De Gelderlander over de Wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur, oftewel de Wet Bibob. Deze wet wordt het nieuwe wapen van de gemeente Nijmegen tegen witwassen genoemd. Volgens Bruls is het ‘een topwet, één van de beste wetten van de afgelopen twintig jaar’. De gemeente Nijmegen maakte…

 • Melden voorvallen met milieugevolgen

  Melden voorvallen met milieugevolgen

  Bedrijfsvoering zonder incidenten is een utopie. Soms kunnen incidenten gevolgen hebben voor het milieu. De exploitant (drijver) van een inrichting is op grond van het eerste lid van artikel 17.2 van de wet Milieubeheer (Wm) verplicht om ongewone voorvallen met (mogelijke) milieugevolgen zo spoedig mogelijk te melden aan provincies en gemeenten (Wabo-bevoegd gezag). Deze meldplicht…