Contactgegevens
Telefoon: +31 88 4104411
E-mail: info@alexadvocaten.nl
Adres: Spoorstraat 43, 6602 AW Wijchen

 • De UPV Textiel: minimaliseren van afval

  De UPV Textiel: minimaliseren van afval

  De productie van kleding en andere soorten textiel heeft grote invloed op het milieu omdat daarvoor veel water, land, energie en chemicaliën nodig zijn. Ook veroorzaakt het veel afval. In Nederland eindigt meer dan 50% van het textiel bij het huishoudelijk afval. Om de impact van dit textielafval te minimaliseren, treedt op 1 juli 2023…

 • Vergunning van rechtswege

  Vergunning van rechtswege

  Als bij de gemeente een aanvraag voor een reguliere omgevingsvergunning is ingediend, moet het bevoegd gezag binnen een bepaalde termijn daarop een besluit nemen. Als men niet op tijd beslist, kan dit betekenen dat een vergunning van rechtswege wordt verleend. Vergunningverlening van rechtswege De vergunning van rechtswege[2] is een manier om bij bepaalde typen vergunningen[3] te voorkomen…

 • Overheidscommunicatie via WhatsApp

  Overheidscommunicatie via WhatsApp

  In de huidige tijd waar digitale communicatiemiddelen onderdeel zijn geworden van de dagelijkse communicatie, kan ook de overheid niet achterblijven. Steeds meer processen en communicatie verlopen via de digitale weg. Hoe zit het als de overheid communiceert via WhatsApp? Kan een WhatsAppbericht in het bestuursrecht rechtsgevolgen hebben? Het schriftelijkheidsvereiste In verschillende wetten, zoals de Algemene…

 • Geurhinder en recyclingbedrijven (1/2)

  Geurhinder en recyclingbedrijven (1/2)

  Mijn naam is Luc van de Sant, ik studeer dit jaar af aan de HAN (rechten). Ik schrijf mijn afstudeeronderzoek bij ALEX advocaten. Ik doe onderzoek naar geurhinder, in het bijzonder bij recyclingbedrijven. In twee blogs vertel ik over mijn afstudeeronderzoek. In deze eerste blog ga ik in op de geschiedenis van het geurbeleid in…

 • Ernstig gevaar of mindere mate van gevaar bij de Wet Bibob

  Ernstig gevaar of mindere mate van gevaar bij de Wet Bibob

  De Wet Bibob is op 1 juni 2003 in werking getreden en heeft als doel te voorkomen dat de overheid ongewild criminele activiteiten faciliteert. Indien de Wet Bibob van toepassing is (zie hiervoor een eerdere blog van ALEX advocaten), wordt er of door het bestuursorgaan zelf, of door het Landelijk Bureau Bibob onderzoek gedaan, bijvoorbeeld…

 • Wwft en Wet Bibob: dubbelop?

  Wwft en Wet Bibob: dubbelop?

  In Nederland kennen we twee stelsels om de integriteit van ondernemingen te toetsen: voor de financiële sector de Wwft en voor beschikkingen vanuit de overheid de Wet Bibob. In deze blog wordt ingegaan op beide stelsels en wordt er gekeken of deze stelsels mogelijk zelfs als dubbelop kunnen worden beschouwd. De blog sluit af met…

 • Procedure vergunning afwijken bestemmingsplan

  Procedure vergunning afwijken bestemmingsplan

  Als u iets gaat bouwen, of wanneer u een pand anders gaat gebruiken, kan het zijn dat dat in strijd is met het bestemmingsplan. Als u dan niet voldoet aan een van de uitzonderingsregels op basis waarvan u geen vergunning nodig heeft, dient u een vergunning voor het afwijken van het bestemmingsplan aan te vragen.…

 • Wat te doen bij een last onder dwangsom?

  Wat te doen bij een last onder dwangsom?

  Gemeentes en andere bestuursorganen hebben een hele gereedschapskist aan ‘handhavingsinstrumenten’. Denk bijvoorbeeld aan het opleggen van boetes, maar ook aan ‘herstellende sancties’ als een last onder dwangsom. In deze blog legt advocaat Robin Link uit wat een last onder dwangsom is en geeft hij een aantal tips die u kunt gebruiken wanneer je met een…

 • 3 tips over de termijnen bij een last onder dwangsom

  3 tips over de termijnen bij een last onder dwangsom

  Als aan u een last onder dwangsom wordt opgelegd, zijn daar termijnen aan verbonden. Allereerst is daar de bezwaartermijn: u moet binnen zes weken bezwaar maken tegen het besluit. Maar ook is er een zogenoemde begunstigingstermijn aan het besluit verbonden. U moet binnen een bepaalde tijd een bepaalde actie uitvoeren (of juist niet meer uitvoeren),…

 • Drie tips bij een vergunning met Bibob voorschriften

  Drie tips bij een vergunning met Bibob voorschriften

  Steeds vaker wordt er door het bevoegd gezag (de instantie die de vergunning verleent) een Bibob-toets uitgevoerd bij de aanvraag van een vergunning. Ondernemers in onder meer de horeca en het vastgoed krijgen hiermee te maken. Op grond van de Wet Bibob kan het bevoegd gezag toetsen of zij geen gevaar loopt dat zijn criminaliteit…

 • Beheer van leegstaande gebouwen

  Beheer van leegstaande gebouwen

  Gemeentes hebben ondermijning tegenwoordig hoog op de agenda staan. De onderwereld raakt steeds meer verweven met het bedrijfsleven, veelal op bedrijventerreinen. Dat roept een hoop vragen op voor gemeentes, maar ook voor ondernemers en pandeigenaren. Een van deze ‘problemen’ is het beheer van leegstaande gebouwen. Leegstaande agrarische en bedrijfsgebouwen, zeker die een beetje achteraf gelegen…

 • Verdedigingsbelang geschonden in boetezaak

  Verdedigingsbelang geschonden in boetezaak

  De verkoop van tabak en alcohol aan jongeren onder de 18 is voor de overheid nog altijd een doorn in het oog. Door de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (hierna: NVWA) wordt de laatste tijd vol ingezet op handhaving van deze regels. Dat doet de NVWA onder meer door de inzet van de zogenoemde mystery guests.…