Contactgegevens
Telefoon: +31 88 4104411
E-mail: info@alexadvocaten.nl
Adres: Spoorstraat 43, 6602 AW Wijchen

 • Onderzoeksplicht bij aanbesteding

  Onderzoeksplicht bij aanbesteding

  Op 11 mei 2023 heeft de Europese rechter een uitspraak gedaan die van belang is voor de praktijk van het aanbestedingsrecht. In de uitspraak worden twee fasen beschreven waar de aanbestedende dienst zich aan moet houden op het moment dat door één van de inschrijvers wordt gesteld dat een offerte abnormaal laag is. In deze…

 • Circulariteit en bouwen (4/4)

  Circulariteit en bouwen (4/4)

  In de eerste blog heb ik 3 piketpaaltjes geslagen voor opdrachtgevers. In de tweede blog heb ik de principes van het aanbestedingsrecht toegelicht. In de derde blog heb ik 7 uitspraken besproken en 7 tips gegeven voor opdrachtgevers. Deze vierde en laatste blog heeft betrekking op het Bouwbesluit en de uitdaging om een circulaire oplossing…

 • Circulariteit en bouwen (3/4)

  Circulariteit en bouwen (3/4)

  In blog 1 heb ik 3 piketpaaltjes uitgezet voor opdrachtgevers die circulaire principes in hun bouwopdracht willen opnemen. In blog 2 heb ik de principes van het aanbestedingsrecht toegelicht. Rechtspraak In deze derde blog bespreek ik 7 uitspraken van rechtbanken waarin is geoordeeld over aanbestedingsgeschillen waarin circulariteit een rol heeft gespeeld. Deze geschillen betreffen steeds…

 • Circulariteit en bouwen (2/4)

  Circulariteit en bouwen (2/4)

  In blog 1 heb ik drie piketpaaltjes geslagen voor opdrachtgevers die circulaire principes willen toepassen in een bouwproject. Aanbestedingsrecht Sommige opdrachtgevers zijn aanbestedingsplichtig of willen in het algemeen hun opdracht aanbesteden. In deze blog vertel ik wat meer over de beginselen van het aanbestedingsrecht. De beginselen gelden inmiddels wel als algemeen aanvaarde rechtsnormen bij het…

 • Circulariteit en bouwen (1/4)

  Circulariteit en bouwen (1/4)

  Veel organisaties houden zich op dit moment bezig met de vraag hoe zij bij het ontwikkelen van nieuw vastgoed of het onderhoud/renovatie van bestaand vastgoed, circulariteit kunnen integreren in het project. Organisaties zijn zoekende, hoe zij dit het beste kunnen aanpakken. Welke rol zien zij voor zichzelf  (of juist niet)? Bijvoorbeeld woningcorporaties stellen zich de…

 • Advocaat voor projectontwikkelaars: wat is de strategie?

  Advocaat voor projectontwikkelaars: wat is de strategie?

  Onderdeel van onze dagelijkse praktijk is het begeleiden van projectontwikkelaars bij het reserveren en aankopen van (strategische) grondposities en andere vastgoed. Steeds met het doel om de betreffende percelen, panden of locatie te (her-)ontwikkelen. Bijvoorbeeld tot woningbouwlocatie, bedrijventerrein of centrum voor kunst & cultuur. Onze rol bestaat daarbij uit het meekijken, meedenken en adviseren over…

 • Prijsstijgingen in de bouw

  Prijsstijgingen in de bouw

  Stel je bent aannemer. Je wordt uitgenodigd om in te schrijven op een aanbesteding voor de ontwikkeling, uitwerking en realisatie van een dertigtal levensloopbestendige appartementen. Een en ander op basis van een reeds opgesteld voorlopig ontwerp. Dit is een potentieel zeer interessante opdracht en opdrachtgever. Dus je schrijft in en… je wint. Fantastisch toch!? Je…

 • Auteursrecht in de bouwpraktijk: Tiny House

  Auteursrecht in de bouwpraktijk: Tiny House

  Duurzaamheid: een begrip dat niet meer is weg te denken uit de hedendaagse samenleving. Ook in de bouwsector ligt de focus steeds meer op een duurzame vorm van bouwen waarbij zoveel mogelijk herbruikbare grondstoffen worden gebruikt en zo min mogelijk eindige bronnen. Een bekend voorbeeld uit de praktijk, is de populaire Tiny House: een zo…

 • Totstandkoming koopovereenkomst door biedingsformulier

  Totstandkoming koopovereenkomst door biedingsformulier

  Gekte op de woningmarkt! Nieuwsberichten en uitspraken van experts op dat gebied laten zien dat de gekte op de woningmarkt nog lang niet voorbij is. Woningen vliegen als zoete broodjes over te toonbank voor de meest bizarre prijzen. Als koper krijg je vaak hoogstens 20 minuten de tijd om de woning te bekijken. Eenmaal een…

 • Stijgende bouwprijzen, reden tot zorg?

  Stijgende bouwprijzen, reden tot zorg?

  De prijzen van bouwmaterialen als hout en metaal zijn het afgelopen jaar fors gestegen. Dit leidt tot problemen voor aannemers, omdat de prijsstijgingen niet zijn meegenomen bij het sluiten van de aannemingsovereenkomst. Het gevolg hiervan is dat aannemers hun vaak kleine marges verder zien slinken of zelf in problemen komen. In de meeste aanneemovereenkomsten is…

 • Ontbinding koopovereenkomst kan ook per e-mail

  Ontbinding koopovereenkomst kan ook per e-mail

  In een standaard koopovereenkomst van een woning staan meestal ontbindende voorwaarden. Bijvoorbeeld een financieringsvoorbehoud, als de koper de financiering niet rond krijgt dan kan hij nog onder de koopovereenkomst uit door ontbinding van de koopovereenkomst. Vaak is vereist dat een beroep op een ontbindende voorwaarde schriftelijk moet geschieden. Uit recente rechtspraak blijkt dat een bericht…

 • Opschorting in de bouw

  Opschorting in de bouw

  Aanneming van werk is een wederkerige overeenkomst. Deze bevat dus verplichtingen voor zowel de opdrachtgever als de aannemer. Kort gezegd: de aannemer dient een stoffelijk werk tot stand te brengen en dit op te leveren aan de opdrachtgever. De opdrachtgever dient de aannemer daarvoor te betalen (de aanneemsom). Maar wat nou als de opdrachtgever meent…