Contactgegevens
Telefoon: +31 88 4104411
E-mail: info@alexadvocaten.nl
Adres: Spoorstraat 43, 6602 AW Wijchen

 • Even voorstellen…

  Even voorstellen…

  Mijn naam is Sylvie Eijkemans. Ik ben op dit moment student-stagiaire bij ALEX advocaten in Wijchen. Ik zal stage gaan lopen tot en met juni 2024. Middels dit bericht zal ik kort wat over mezelf vertellen. Ik zit op dit moment in het derde jaar van mijn opleiding HBO-Rechten aan de Juridische Hogeschool Avans. Ik…

 • De UPV Textiel: minimaliseren van afval

  De UPV Textiel: minimaliseren van afval

  De productie van kleding en andere soorten textiel heeft grote invloed op het milieu omdat daarvoor veel water, land, energie en chemicaliën nodig zijn. Ook veroorzaakt het veel afval. In Nederland eindigt meer dan 50% van het textiel bij het huishoudelijk afval. Om de impact van dit textielafval te minimaliseren, treedt op 1 juli 2023…

 • Onderzoeksplicht bij aanbesteding

  Onderzoeksplicht bij aanbesteding

  Op 11 mei 2023 heeft de Europese rechter een uitspraak gedaan die van belang is voor de praktijk van het aanbestedingsrecht. In de uitspraak worden twee fasen beschreven waar de aanbestedende dienst zich aan moet houden op het moment dat door één van de inschrijvers wordt gesteld dat een offerte abnormaal laag is. In deze…

 • Robotkunst, AI en auteursrecht (2/2)

  Robotkunst, AI en auteursrecht (2/2)

  In blog 1 heb ik de vraag beantwoord wanneer een individueel ‘robotkunstwerk’ inbreuk maakt op auteursrechten van anderen. In deze blog ga ik in op de auteursrechten op het door de robot gemaakt werk en de bewijsproblemen die mogelijke inbreukmakende handelingen met zich meebrengen. Is robotkunst auteursrechtelijk beschermd? Komt het onbewerkte resultaat van een tekst-…

 • Nieuwsbericht!

  Nieuwsbericht!

  Via dit nieuwsbericht wil ik u graag persoonlijk informeren over twee actuele ontwikkelingen bij ALEX advocaten. Duurzaamheid wordt cruciale factor Regelgeving, gevolgen & uitdagingen voor u en ons De energietransitie, energieopslag, circulaire bouwmaterialen, grondstoffenschaarste, duurzaamheidsclaims in reclame of als voorwaarde bij inschrijvingen; er komt momenteel veel op ondernemingen en organisaties af. Veel wet- en regelgeving…

 • Opzeggen duurovereenkomst

  Opzeggen duurovereenkomst

  In deze blog zal ik uitleggen of zogenaamde duurovereenkomsten opgezegd kunnen worden. Voorbeelden van duurovereenkomsten zijn: de arbeidsovereenkomst, de huurovereenkomst en de distributieovereenkomst. Deze overeenkomsten hebben met elkaar gemeen dat partijen bij de overeenkomsten zich over en weer verbinden tot het verrichten van bepaalde prestaties. Deze prestaties zijn voortdurend, terugkerend en/of opeenvolgend. Het moet dus…

 • Een advocaat is geen flitsbezorger: over werkdruk, werkstress en het voorkomen daarvan

  Een advocaat is geen flitsbezorger: over werkdruk, werkstress en het voorkomen daarvan

  Werkdruk is er in verschillende soorten en maten. Soms ervaren we als advocaten druk in een dossier, als het belang dat met een zaak gemoeid is, met veel emoties is omgeven. Soms wordt de druk veroorzaakt door de complexiteit van een geschil en de onzekerheid over de uitkomst van procederen bij de rechtbank. Soms is…

 • Ecosystemen

  Ecosystemen

  Wat vooraf ging In blog 1 heb ik verteld waarom ik klimaatburgemeester ben geworden. In blog 2 heb ik stilgestaan bij de klimaatdoelen van Parijs en heb ik het broeikasgasdieet geïntroduceerd. In blog 3 heb ik geprobeerd je ervan te overtuigen dat je als individu het verschil kunt maken (door het broeikasgasdieet te volgen). In…

 • Technologie en grondstoffen

  Technologie en grondstoffen

  Het is een misvatting te denken dat technologie de oplossing is voor het klimaatvraagstuk. Alhoewel we in Nederland door technologische oplossingen inmiddels rijden in schonere auto’s en schoner produceren, met minder emissies tot gevolg, verbruiken we nog steeds heel erg veel energie. Deze energie is voor het overgrote deel afhankelijk van fossiele bronnen (aardgas, kolen…

 • Wat kan ik als individu nou helemaal bijdragen?

  Wat kan ik als individu nou helemaal bijdragen?

  Even leek het er op dat door corona en de gewenning aan digitaal vergaderen, zakelijk vliegen op z’n retour zou gaan. Niets blijkt minder waar. Nieuwsberichten met koppen als ‘Rijkste 1 procent is tegen 2030 verantwoordelijk voor 16 procent van wereldwijde CO2 uitstoot’ kunnen je de moed in de schoenen doen zakken. Waarom zou ik…

 • Een warm herfstweekend

  Een warm herfstweekend

  Wie het laatste weekend van oktober genoten heeft van het zonnige herfstweer, heeft daarbij misschien niet stilgestaan dat het 6 graden warmer was dan het gemiddelde over de afgelopen 30 jaar. Als je niet alleen een heerlijke herfstwandeling hebt gemaakt, maar ook de nieuwsberichten hebt gevolgd, dan heb je misschien gelezen of gehoord dat de…

 • Klimaatburgemeester 2022

  Klimaatburgemeester 2022

  Vanaf maandag 31 oktober 2022 ben ik samen met Theo Hesen een jaar lang klimaatburgemeester van Wijchen. In een bloggenserie leg ik uit welke ontwikkeling ik zelf heb doorgemaakt in mijn klimaatbewustzijn en hoe voor mij klimaat- en natuurbewustzijn met elkaar verweven zijn (geraakt). Ook vertel ik op welke problemen ik ben gestuit op het…