Toegankelijk

25-03-2019

In drie eerdere blogs bespraken we de kernwaarden meesterschap, dynamiek en aandacht. In deze blog wordt de kernwaarde ‘toegankelijk’ van een toelichting voorzien.

Geen drempel

Met toegankelijk als kernwaarde maken we duidelijk dat wij ons ten doel stellen het recht effectief toegankelijk te maken. Dat betekent dat als een cliënt een probleem heeft en onze hulp inschakelt, hij of zij daarbij geen enkele drempel mag ervaren.

Altijd bereikbaar

Dit begint al aan de telefoon: wij beantwoorden de telefoon direct en vriendelijk. Er is altijd iemand beschikbaar om de vraag aan te nemen en te zorgen dat de juiste advocaat wordt ingeschakeld. Wij zijn altijd bereikbaar. Tijdens én buiten kantooruren. Per telefoon, e-mail, WhatsApp of chat.

Klare taal

Onze adviezen of processtukken zijn niet alleen voor een geoefende jurist, maar ook voor een leek op het gebied van het recht begrijpelijk.

Het volgende voorbeeld illustreert dit: enige tijd geleden had Caren Schipperus voor een projectontwikkelaar een overeenkomst opgesteld, waar een Vereniging van Eigenaren de wederpartij was. Het overleg over de overeenkomst verliep in goede harmonie. De Vereniging van Eigenaren had voor de zekerheid het concept contract laten tegenlezen door een andere advocaat. Het tamelijk kostbare advies werd door het bestuur van de VvE tijdens de bespreking voorgelegd aan Caren. Of zij alstjeblieft wilde uitleggen wat er nu eigenlijk werd geadviseerd. De juridische teksten met zinnen van 10 regels lang, waren voor de bestuursleden niet te volgen. Zo moet het volgens ons dus niet.

Toegang tot het recht

Wij treden hoofdzakelijk voor commerciële cliënten op, maar vinden dat het recht ook toegankelijk moet zijn voor mensen met een smalle beurs. In het bijzonder als de wederpartij de overheid betreft en wij ons procesmonopolie voor de cliënt kunnen inzetten. Noblesse oblige, zou men kunnen zeggen.

Gefinancierde rechtsbijstand

Ook dit laat zich goed toelichten aan de hand van twee voorbeelden uit de huur- en vastgoedpraktijk van Pieter van Goor. Hij verleende een woonwagenbewoonster en een particulier die allebei met een gemeente hadden gecontracteerd (een huurovereenkomst en een koopovereenkomst) en allebei door de gemeente in de steek werden gelaten, toegang tot het recht op basis van gefinancierde rechtsbijstand. Terwijl in de ene kwestie sprake was van een zekere onkunde van de gemeente, werd in de andere kwestie de gemeente bijgestaan door een duur advocatenkantoor. De woonwagenbewoonster kreeg dank zij Pieter haar rechtsbescherming op grond van het huurrecht. De particulier die een koopovereenkomst had gesloten, werd door de advocaat van de gemeente juridisch gemangeld, maar is daaruit door Pieter bevrijd. Ook hij heeft zijn recht gekregen.

Dus…

Het bekt misschien niet zo lekker ‘toegankelijk’, maar dat kan onze cliënten niet schelen. Als we het maar zijn.

« Terug